Trontalen: Private må skape større verdier

Trontale 2017
Åpning av det 161. storting. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
For å trygge det norske velferdssamfunnet må det private skape større verdier, og offentlig sektor må reformeres. Det var et av budskapene i trontalen.

- Den største trusselen mot den norske modellen er at vi ikke lykkes med å omstille oss i tide. Det er en lederoppgave å forklare at vi må akseptere endringer, leste Kong Harald som fremfører trontalen som er utformet av regjeringen. 

Les hele trontalen her 

Han pekte dessuten på at veksten basert på oljeinntekter har snudd, men at den største trusselen mot det norske velferdssamfunnet, er mangelen på omstillingsevne. 

– Petroleumsaktiviteten har gitt oss vind i seilene og muligheten til å bygge opp en stor offentlig sektor. Vi må fremover reformere offentlig sektor for å makte å løse gamle og nye samfunnsoppgaver, sa kongen videre.

Blant de viktigste oppgavene nevnes særlig ungdomsledigheten, arbeidsledigheten i Sør-Vest-Norge og det å forhindre at noen få faller utenfor samfunnet.

- Gjennom aktiv politikk for arbeid, aktivitet og omstilling vil Regjeringen fortsette å støtte opp under sysselsetting og motvirke arbeidsledighet. Fremover blir det viktig å unngå at arbeidsledigheten biter seg fast. Regjeringen vil særlig forsterke innsatsen for ungdom, heter det i trontalen. 

Statsbudsjettet kommer torsdag: se noen av lekkasjene her: