Tydelig krav til oppmøte i skolen

Regjeringen innfører fra neste år en fraværsgrense i videregående opplæring.

– Man kan ikke komme og gå som man vil når man er i en jobb, og slik bør det heller ikke være i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fra høsten 2016 innfører regjeringen en fraværsgrense på maksimalt 10 prosent i videregående skole. Høyre vil at norske elever skal lære mer, og skal elevene lære mer må de være i klasserommet når det er undervisning. Det er valgfritt å begynne på videregående skole. Men når man har valgt å takke ja til en skoleplass bør det ikke være valgfritt å møte opp. 
 
– En slik grense sender et klart signal til elevene om at det er obligatorisk å møte opp til timen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen(H).

Hensikten er å redusere det som i praksis er skulk. Grensen gjelder kun for udokumentert fravær, og det er en rekke unntak. For eksempel vil ikke fravær som skyldes fysisk eller psykisk sykdom regnes inn. I tillegg til sykdom kan man også få unntak for f.eks. politisk arbeid, ansvar for egne barn eller småsøsken og andre velferdsgrunner.

– Vi blir alle syke en gang imellom, men fraværet i videregående skole er langt høyere enn i arbeidslivet. Her legger vi opp til gode og fleksible ordninger som ivaretar både kronisk syke og de som har kortere fravær, sier Røe Isaksen.

Denne våren har det vært medieoppslag om at russefeiringen fører til mye udokumentert fravær. 

– Slik kan vi ikke ha det. Jeg vil ha en skole som har nulltoleranse for skulking, samtidig som det skal være stor forståelse for at ungdom kan være i en sårbar situasjon. Det er til elevenes og til skolens beste, avslutter Røe Isaksen.

Her kan du lese mer om Høyre sin politikk for skole og utdanning.