Utdanning og handel trengs for å bekjempe fattigdom

Utenriksminister Børge Brende i møte om handel og jobbskaping
Med flere raskt voksende økonomier er Afrika et kontinent med stort potensial. Likevel har de store utfordringer med jobbskaping, og ifølge Verdensbanken må det skapes ti millioner nye arbeidsplasser hvert år for å holde tritt med befolkningsutviklingen.

I forbindelse med nordisk-afrikansk utenriksministermøte i Oslo 26.-27. mai, sier utenriksminister Børge Brende at regjeringen vil gjøre sitt for å bidra til jobbskapingen og styrke det strategiske partnerskapet med bedriftene. Slik legger regjeringen bedre til rette for investeringer og jobbskaping som er helt nødvendig for å løfte mennesker varig ut av fattigdom.

- Samarbeid med Afrika er viktig for Norge, og i vår dialog med sentrale afrikanske land snakker vi ikke lenger bare om bistand, men om hvordan vi kan legge grunnlaget for investeringer, næringsutvikling og vekst i privat sektor. Det er avgjørende for å skape arbeidsplasser, vekst og varig endring, sier Brende.

I flere afrikanske land har mangel på jobb og utdanning gjort det lettere for terroristorganisasjoner og ekstreme grupper å rekruttere de som faller utenfor samfunnet. Derfor er regjeringens økte innsats for utdanning, særlig for jenter og barn i krig og konfliktområder et viktig ledd i kampen mot terrorisme.

- Flere afrikanske land store utfordringer knyttet til terrorisme og voldelig ekstremisme. Dette er også en sikkerhetsutfordring for oss, og mer innsats og bedre samarbeid er nødvendig for å håndtere, og slå tilbake, disse barbariske terroristorganisasjonene.

Du kan lese mer om Høyres politikk på utvikling og handel her.