I forbindelse med nordisk-afrikansk utenriksministermøte i Oslo 26.-27. mai, sier utenriksminister Børge Brende at regjeringen vil gjøre sitt for å bidra til jobbskapingen og styrke det strategiske partnerskapet med bedriftene. Slik legger regjeringen bedre til rette for investeringer og jobbskaping som er helt nødvendig for å løfte mennesker varig ut av fattigdom.

- Samarbeid med Afrika er viktig for Norge, og i vår dialog med sentrale afrikanske land snakker vi ikke lenger bare om bistand, men om hvordan vi kan legge grunnlaget for investeringer, næringsutvikling og vekst i privat sektor. Det er avgjørende for å skape arbeidsplasser, vekst og varig endring, sier Brende.

I flere afrikanske land har mangel på jobb og utdanning gjort det lettere for terroristorganisasjoner og ekstreme grupper å rekruttere de som faller utenfor samfunnet. Derfor er regjeringens økte innsats for utdanning, særlig for jenter og barn i krig og konfliktområder et viktig ledd i kampen mot terrorisme.

- Flere afrikanske land store utfordringer knyttet til terrorisme og voldelig ekstremisme. Dette er også en sikkerhetsutfordring for oss, og mer innsats og bedre samarbeid er nødvendig for å håndtere, og slå tilbake, disse barbariske terroristorganisasjonene.

Du kan lese mer om Høyres politikk på utvikling og handel her.