Ventetidene går ned

Bent Høie på Rikshospitalet
Helse- og omsorgsminister Bent Høie på Rikshospitalet - Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Et av de viktigste målene for Høyre- og Frp-regjeringen har vært å redusere tiden pasienter venter på å få behandling. Arbeidet gir tydelige resultater – ventetidene går ned og pasientene får behandling raskere. – Arbeiderpartiet forsøker i dag å så tvil om hvor vidt ventetidene går ned. Det har de ingen grunn til sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til Dagens Medisin.

Kortere ventetid nå enn tidligere

Ventetidene gikk opp etter åtte år med en Arbeiderpartistyrt helsepolitikk. Nå ser vi at ventetidene går ned. Det er fordi regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å styrke pasientenes rettigheter og valgfrihet, blant annet:

-          Bevilget mer penger til pasientbehandling ved sykehusene, og dermed lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen sammenlignet med hva den rødgrønne regjeringen fikk vedtatt gjennom sine åtte år.

-          Fjernet taket for hvor mange pasienter sykehusene kan behandle. For at sykehusene skal ha mulighet til å behandle flere, har regjeringen lagt til rette for aktivitetsvekst i sykehusene.

-          Innført pakkeforløp for en rekke kreftdiagnoser. Det er definerte ventetider gjennom hele forløpet, noe som gjør at pasienter kommer raskere gjennom hele pasientforløpet uten unødvendig venting.

-          Innført fritt behandlingsvalg for å sikre at pasienter ikke venter unødvendig lenge på utredning og behandling, samtidig som det er ledig kapasitet ved både offentlige og private behandlingssteder.

– Vi har styrket pasientenes rettigheter betydelig. Det er pasientenes beste som er det viktigste. Vi er opptatt av både å gi pasienter behandling til rett til, men også at kronikere skal få en riktig og god behandling. Det er det sykehusenes ansvar å sikre, sier Høie.

Han understreker også at sykehusene selv gjør også en enorm innsats for å bli mer effektive. – De ansatte står på, og det er gjort et skikkelig dugnadsarbeid for å få ned ventetidene, sier helseministeren.

Høie trekker også frem at der ventetidene går mest ned, innen rusbehandling, er det fordi behandlingskapasiteten øker og pasientene stort sett blir henvist rett til behandling. Dette viser at det er økt kapasitet, mer valgfrihet og tydelig prioritering som får ned ventetidene.

Ikke noe nytt

Helseministeren påpeker at en diskusjon om statistikk og registrering ikke er noe nytt, og noe regjeringen tar på alvor.

– Vi kjenner ikke årsaken til at andelen henviste til utredning går opp – og det kan også være gode grunner til dette, av hensyn til pasientene. Det som derimot er helt klart, er at dersom man har gitt en frist til utredning, er det ikke anledning til å sette opp en time kun med en intensjon om å oppfylle fristen, for deretter å la pasienten vente uforsvarlig lenge på det videre pasientforløpet, sier Høie.

Reagerer

Helseministeren reagerer på det han oppfatter som et useriøst forsøk på å skape et inntrykk av juks fra Arbeiderpartiet.

– Det er ingen tvil om at ventetidene går ned. Under Arbeiderpartiet gikk helsekøene opp, med vår regjering er det 42 000 færre som står i kø. Dette faller Arbeiderpartiet tungt for brystet. De forsøker nå å skape et inntrykk av at nedgangen i ventetidene og fristbrudd bare er tull. Jeg forstår at Ap vil ha diskusjonen bort fra at ventetidene gikk opp da de styrte helsepolitikken, men det endrer ikke fakta, sier helse- og omsorgsministeren.

– Likevel er det slik at dersom noen bevisst trikser med tall, så er det uakseptabelt og i strid med loven, fortsetter han. – Jeg vil derfor be Helsedirektoratet om å se grundig på hva som er bakgrunnen for de endringene vi ser, og hva konsekvensene av dem er, avslutter Høie.