- Vi skal ikke selge arvesølvet

Nikolai Astrup
Nestleder i programkomiteen, Nikolai Astrup. Foto: Oslo Høyre
Forslaget fra programkomiteen i Høyre om å delprivatisere Statkraft innebærer at inntektene fra de norske vannkraftverkene skal tilfalle staten. Samtidig skal Statkraft bli bedre rustet til å satse på fornybar energi internasjonalt.
Neste uke vil forslaget til nytt partiprogram sendes på høring i Høyre. Et av forslagene fra programkomiteen er å «delprivatisere Statkraft, men la kontantstrømmen fra de norske vannfallene tilfalle staten direkte.»

- Dette innebærer at vi ikke selger arvesølvet, samtidig som Statkraft får større muskler til å vokse internasjonalt. På den måten tar vi bedre vare på arvesølvet enn i dag, sier Nikolai Astrup, nestleder i programkomiteen.

Delprivatisering av selskapet vil gi selskapet økonomisk fleksibilitet, forutsigbarhet og nye eierimpulser. Det er en forutsetning for delprivatisering at inntektene fra de norske vannkraftverkene tilfaller staten direkte.

Det er ingen grunn til at skattebetalerne skal bære all risiko ved selskapets internasjonale satsing, mener Astrup:

- På få har Statkraft tatt 15 milliarder kroner i tap på utenlandsinvesteringer. Jeg mener at Staten er bedre tjent med å spre risikoen ved utenlandssatsingen. Det gjøres best ved å tilføre selskapet privat kompetanse og eierskap, sier han.

Delprivatisering av store statseide bedrifter har tidligere skjedd under skiftende regjeringer. Statoil og Telenor ble delprivatisert under Jens Stoltenbergs første regjering i 2001. Siden den gang har selskapene hatt stor suksess internasjonalt.

Forslaget skal nå behandles i partiorganisasjonen.


Fakta om Statkraft:

  • Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi.
  • Selskapet er heleid av staten.
  • 4170 ansatte i 20 land. 57 % av de ansatte jobber utenfor Norge.
  • Omsatte for 53 milliarder kroner i 2015.