Vi skal styrke fagskolenes status

Fagskoleseminar på Stortinget i regi av Høyre
FOTO: Hans Kristian Thorbjørnsen
Fagskolene har en viktig plass i utdanningssystemet. Høyre vil styrke kvaliteten i utdanningen slik at vi løfter fagskolenes status.

Torsdag 16. februar inviterte Høyre til  seminar om fagskolene og yrkesutdanning på høyere nivå.

Mange fagarbeidere ønsker og har behov for kompetanse utover fagbrev, men ønsker ikke å gå på universitet eller høyskole. Regjeringen jobber med en stortingsmelding om fagskoleutdanning, og Høyres utdanningspolitikere på Stortinget ville derfor ha innspill.

- Vi må gjøre det mer attraktivt med fagutdanning på høyere nivå. Derfor må vi se på hva vi kan gjøre for å videreutvikle fagskolene som utdanningsløp, slik at det blir et reelt, mer integrert og høyt ansett utdanningsalternativ, sier Kent Gudmundsen, Stortingsrepresentant for Høyre i utdanningskomiteen og initiativtaker bak seminaret.

På seminaret fikk Høyre en rekke innspill knyttet til rammevilkårene for fagskolene, utviklingsmuligheter og studentrettigheter.  Å styrke fagskolene vil være et viktig bidrag til verdiskaping og omstilling i samfunnet. SSB anslår at Norge vil mangle 110.000 fagarbeidere innenfor bygg, elektronikk og mekaniske fag i 2030. Høyre har ambisjoner om å skape en fagutdanning som har høy status, er attraktiv og gir mange muligheter innen næringslivet og senere mot høyere utdanning.

- Norge er i omstilling og næringslivet vil få et økende behov for kompetente fagarbeidere på høyt nivå. Her er jeg overbevist at fagskolene kan og vil spille en viktig rolle, avslutter Gudmundsen.