Viktige bevilgninger til nord

Margunn Ebbesen politi
- Jeg er imponert over samarbeidet mellom etatene i Nordland og er glad for å se at de økte bevilgningene brukes godt, sier Margunn Ebbesen, stortingsrepresentant for Høyre.

Ebbesen som er Nordlands-representant og medlem av Stortingets justiskomité var mandag i Bodø for å besøke ulike instanser i justissektoren. Formålet med besøket var å få bedre innsikt i oppfølgingen av nærpolitireformen, og ikke minst å fortsette dialogen med de som har fått økte midler i årets og fjorårets statsbudsjett. 

Under besøket hos politiet kunne politimester Tone Vangen fortelle at hun var positiv til nærpolitireformen, først og fremst fordi det gjør at politiet kan være mer ute i gatene og gir en mer effektiv etterforskning. Samtidig understreket hun at det fordrer at de faktisk har penger til å ha ansatte i bilene, og biler i gatene. Derfor vil de ekstra bevilgningene i statsbudsjettet komme godt med i nord. 

– Det er et annet utgangspunkt i nord enn i mange andre distrikter. Budsjettunderskudd i Nordland handler ikke om dårlig økonomistyring, men at distriktet er dyrt i drift og avstandene lange, sier Ebbesen.

I tillegg til de ekstra bevilgningene til politiet, er Bodø en av byene som nå får et eget offeromsorgskontor. 

– Dette vil gi viktig støtte og hjelp i en kritisk tidlig fase, for pårørende og ofre for kriminalitet, fortsetter Margunn.

Ebbesen besøkte også Barnehuset mandag og skryter av innsatsen til de ansatte. Regjeringen foreslår å styrke barnehusene ytterligere i årets budsjett.

– Ordningen med barnehus har vært svært vellykket siden det ble opprettet i 2013. At barn blir avhørt i trygge og varme omgivelser av ansatte som vet hvordan de skal ta godt vare på barna, er viktig både for å avdekke potensielle overgrep og for å følge opp barna i etterkant. 

Barnehusene har nå også lagt til rette for medisinske undersøkelser av barna som kommer inn. Mange overgrep blir ikke fanget opp på grunn av manglende medisinske undersøkelser. Derfor er undersøkelsene viktige for å avdekke nye og gamle overgrep, i tillegg til at de kan danne viktig bevisgrunnlag i en potensiell overgrepssak. 

– Det er positivt å se at styrkingen av justissektoren fungerer og at de gode ordningene gjøres enda bedre. Jeg tar med meg innspillene som jeg har fått i løpet av besøket, slik at vi kan fortsette å satse på det som fungerer godt i fremtiden, avslutter Ebbesen.