Vil fornye og forbedre fagene i skolen

Torbjørn Røe isaksen Foto: Tomas Moss, www.icu.no
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. 

I tillegg vil den gi skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen.

Det er hovedforslagene i stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet, som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte onsdag 13. april.

– Hva elevene lærer på skolen har stor betydning for vår fremtid, og vi mener tiden er inne for en oppdatering av innholdet. Dette skal være et langsiktig fornyelsesarbeid som bygger videre på Kunnskapsløftet, og på den måten også sikre kontinuitet for både lærere og elever, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til regjeringen.no.

Mer tid til dybdelæring

Utvalget pekte på at nye temaer er tatt inn i de nasjonale læreplanene uten at noe annet er tatt ut. Det gjør at lærerplanene blir stadig mer overlesset. Derfor foreslår regjeringen å fornye læreplanene, men beholde dagens fag. 

– For å lære noe grundig, må elevene få nok tid til å fordype seg. Dagens lærerplaner gaper over for mye. Lærerne må haste videre til nye temaer uten at elevene har fått tid til å lære skikkelig. Derfor trenger vi færre og tydeligere kompetansemål, sier Røe Isaksen.

Et mål med fornyelsen av læreplanene er at de også skal bli en bedre støtte til lærernes undervisning og vurdering av elevene.

Demokrati, bærekraftig utvikling og livsmestring

I arbeidet med fagfornyelse foreslår regjeringen at tre tverrfaglige temaer skal prioriteres.Det er demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, og folkehelse og livsmestring. Dette er temaer som vil prege samfunnsutviklingen.

– Demokratiutvikling er kjernen i skolens oppdrag og et åpenbart tema i flere fag. Bærekraftig utvikling skal både romme miljøutfordringene og teknologiske endringer. I tillegg må skolen bidra til å ruste elevene til et samfunn hvor mange unge opplever forskjellige typer press, sier Røe Isaksen.

De fagovergripende temaene skal vektlegges på fagenes egne premisser og ikke gå på bekostning av de eksisterende fagene i skolen.

– Mye tyder på at generell del i for liten grad brukes i det lokale arbeidet med læreplaner. Det svekker skolens dannelsesoppdrag. Derfor foreslår vi en ny og oppdatert generell del. Den skal tydeliggjøre skolens helhetlige ansvar for utvikling av elevenes sosiale kompetanse, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet, behandles etter planen formelt av Kongens i statsråd fredag 15. april.