Vil ha folk til å stå lengre i arbeid

Senior-Høyre og Unge Høyre vil programfeste tiltak for å utvide yrkeskarrieren i begge ender.

Vi lever stadig lengre. En person født ved årtusenskiftet kan i dag forvente å bli 92 år gammel. Det innebærer samtidig at de yrkesaktive i 2060 vil forsørge dobbelt så mange pensjonister som i dag. Derfor tar Mathilde Tybring-Gjedde (23) og Astrid Nøklebye Heiberg (80) til ordet for at folk skal stå i arbeid lengre. 

– Tidligere bidro en person inn til samfunnet med å jobbe i 50 år, mens 20 år gikk med til skole og pensjon. Nå studerer vi til vi er nesten 30 år, pensjonerer oss når vi er 63 år, og lever i 25 år som pensjonister. Vi risikerer dermed at folk blir klienter av staten halve sitt liv, sa Tybring-Gjedde til Dagbladet, fredag 26. august. 

Astrid Nøklebye Heiberg, som til daglig jobber som seniorrådgiver i Høyres Hovedorganisasjon la til:

– Det fantastiske er jo at vi lever mye lengre enn tidligere. Vi lever fem år lengre enn våre foreldre og ti år lengre enn våre besteforeldre. Det glade budskapet er at vi er så mye friskere enn generasjonene før oss. Vi må utnytte dette slik at også seniorer bidrar til å sikre fremtidens velferdssamfunn, sier den spreke 80-åringen.

Også folk flest ønsker å stå lengre i arbeid. Spør du en gjennomsnittlig norsk arbeidstaker forventer de faktisk å stå i arbeid til 66 år, mot 62 år for kun ti år siden. Derfor mener Høyrepolitikerne at tiden nå er inne for å gjennomgå særaldersgrenser og særordninger for eldre.

– Da 70-årsgrensen ble innført, levde folk to år som pensjonister. Nå lever de i gjennomsnitt 15 år. Særordningene må også diskuteres med partene. Det er ingen logikk i at polititjenestemenn skal slutte å jobbe når de er 55 år, sier Tybring-Gjedde.

Hun mener også unge må komme inn i arbeidslivet tidligere, og viser til programutkastet som snart skal på høring i Høyre.

- Mindre enn halvparten av studentene tar eksamen til normert tid. Gjennomsnittsalderen for når vi er ferdig med studiene er høy. Vi foreslår å bruke stipendordningene for å få studenter raskere i arbeid, ved å gjøre om mer av lånet til stipend hvis man har fulgt studieprogresjonen ved endelig eksamen. Det kan være det lille incentivet studenter trenger, avslutter Mathilde Tybring-Gjedde.

Les hele saken på Dagbladet.no