Vil ikke ha nasjonal boligskatt

Mudassar Kapur tale mulighetskonferansen 2016
- Det er politisk feighet og latskap å sende en ny skatteregning til innbyggerne i stedet for å fremme konkret politikk for å få byggetakten opp og byggekostnadene ned.

Dette er svaret fra Høyres boligpolitiske talsperson, Mudassar Kapur, etter at SVs leder har kalt andre politikere feige fordi man ikke vil innføre nasjonal boligskatt.

- Vi kan ikke skatte oss ut av boligmangel i pressområdene. Vi må bygge oss ut av den, fortsetter Kapur.
SV var nylig med på å presse igjennom et forslag på Stortinget som eksempelvis vil gjøre det 100 000 kroner dyrere å bygge en leilighet på 60 kvadratmeter. I tillegg ønsket SV 1100 færre boliger enn det Høyre-byrådet i Oslo foreslo i perioden 2011-2015.

- Hvorfor vil SV at staten skal bygge og bestemme boligprisene slik at vi havner tilbake på 80-tallets «penger under bordet»-situasjon? Med SV i regjering fikk vi et etterslep i boligbygging og krav som gjorde det dyrere å bygge. Høyre/FrP-regjeringen på sin side har allerede gjennomført, og skal fortsette å gjennomføre en rekke forenklinger og tiltak som får byggetakten opp, avslutter Kapur.