Slik vil Anniken Hauglie få flere bort fra trygd

Anniken Hauglie ute
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

For å snu utviklingen med flere unge på trygd, ruller vi nå ut et en ny ordning.

I dagens utgave av Fædrelandsvennen kommer arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie med ti punkter for å få flere bort fra trygd. 

Se også denne: Anniken Hauglie svarer om aktivitetsplikt og ledighet direkte på Facebook.

  1. Unge under 30 år får tilbud om individuelt tilpasset oppfølging av Nav etter åtte uker uten tilbud. Denne ungdomssatsningen rulles først ut til unge på sør- og vestlandet.
  2. Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år.
  3. Flere tiltaksplasser. Regjeringen har økt antallet med 4.500. Det er nå 17.000 plasser i gjennomsnitt hver måned for arbeidsledige. 
  4. Tettet gapet mellom ungdomsrett og voksenrett til utdanning.
  5. I løpet av våren kommer Regjeringen med konkrete forslag til innstramming vilkårene for å få arbeidsavklaringspenger.
  6. Et toårig yrkesrettet opplæringstiltak for personer med svake formelle kvalifikasjoner.
  7. Det blir økt mulighet til midlertidige ansettelser: Det gir en sjanse til å vise seg frem i arbeidslivet.
  8. Endring i dagpengereglene så det blir enklere å etterutdanne seg.
  9. For at landet skal klare den omstillingen vi står i, blir det utviklet en ny strategi for kompetanse i samarbeid med partene i arbeidslivet og andre viktige aktører.
  10. Nytt tiltak er satt i gang innen arbeidsforberedende trening, slik at de som er langt utenfor arbeidslivet skal komme seg inn.

Her kan du sjekke ut Annikens ti tips til jobbsøkere. I videoen nedenfor kan du se Anniken, sammen med stortingsrepresentant Stefan Heggelund, svare på spørsmål om aktivitetsplikt og ledighet, direkte på Facebook:

Hva er egentlig aktivitetsplikt?
Fra 1. januar 2017 skal alle arbeidsføre som mottar sosialstønad delta i en form for aktivitet. Det er kommunene selv som bestemmer hvordan ordningen skal løses. Dersom man ikke deltar, så blir sosialstønaden redusert. Regjeringen setter av 60 millioner i statsbudsjettet for å gjøre kommunene i stand til å gjennomføre ordningen.

Målet er å styrke stønadsmottakernes muligheter til å få seg jobb og bli selvforsørget.

Få også med deg disse sakene: