Ap straffer norske arbeidsplasser

Nikolai Astrup
Nikolai Astrup påpeker at Aps programforslag straffer norske arbeidsplasser.
Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiets forslag til nytt partiprogram er en tydelig dreining i sosialistisk retning med store skatteøkninger og reverseringer.

Høyre i regjering har både kuttet i skattene og bedret velferden. Det står færre i helsekø og ventetiden er redusert. Veiene blir endelig bedre og togene går oftere. Norske elever lærer mer og er mer tilstede på skolen. Vi satser på rus, psykiatri og de som trenger hjelp aller mest. 

Det nye programmet til Arbeiderpartiet viser få nye ideer, og tar Arbeiderpartiet et skritt til venstre. De vil reversere der vi moderniserer, og de øke skattene for vanlige arbeidsfolk, bedrifter og pensjonister der vi reduserer skattene.


Venstredreining

Økt skatt på norske jobber mindre oljeaktivitet, sterkere statlig eierskap, mindre fleksibel arbeidsmiljølov, flere statlige monopoler, mindre valgfrihet og reversering av nødvendig modernisering av samferdselssektoren, helsesektoren og kommunesektoren er klare eksempler på at Jonas Gahr Støre drar Arbeiderpartiet til venstre i norsk politikk og møter fremtidens utfordringer med gårsdagens løsninger.  


Arbeiderpartiet vil skatte mer - Høyre vil skape mer 

I valgkampen for litt over tre år siden og gjennom årene i opposisjon var vi tydelig på hvilken retning vi ville ta Norge dersom vi fikk regjeringsmakt. Med nye ideer og bedre løsninger lovet vi å gi folk mer valgfrihet, bedre folks hverdag, skape flere jobber og styrke konkurransekraften til norsk næringsliv:

 

· Vi visste allerede for fire år siden at norsk økonomi var sårbar og at Norge måtte få flere økonomiske ben å stå på. Vi var i ferd med å få en todelt økonomi, hvor mange næringer levde i skyggen av oljen. Dette fikk vi for alvor kjenne på kroppen da oljeprisen mer enn halverte seg sommeren 2014. Høyre har hele veien ment at bedre rammevilkår og lavere skatt på norske jobber og familieinntekter er nødvendig for å ta Norge trygt gjennom omstillingen og skape flere lønnsomme jobber. Det mener vi fortsatt.

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiets løfte om 15 milliarder kroner i økte skatter og avgifter på norske jobber, pensjonister og arbeidsfolk vil gjøre det vanskeligere, ikke lettere, å styre Norge trygt gjennom en allerede tøff omstilling. Vi trenger at det skapes flere, ikke færre norske jobber.

· Istedenfor å bygge veistrekninger stykkevis og delt, har vi vist gjennom etableringen av Nye Veier AS at det er penger å spare på å bygge fullt og helt. Det er derfor uforståelig for oss at Arbeiderpartiet og venstresiden går inn for å reversere jernbanereformen og legge ned Nye Veier AS.

· På grunn av Arbeiderpartiets skepsis mot samarbeid med private aktører var vi i 2013 på god vei mot å få en todelt helsetjeneste, hvor bare de med god økonomi kunne kjøpe seg rask helsehjelp, mens de med dårligere økonomi ble stående i køen.

Med Høyre i regjering har pasienten fått prioritert foran systemet, noe som har resultert i at antallet som står i helsekø er redusert med 80.000 stk. Det siste norske pasienter trenger er en ny Arbeiderpartiet-ledet regjering som vil fjerne fritt behandlingsvalg og som sier nei til utrullingen av nye pakkeforløp.

Nå står valget mellom en Høyre-ledet regjering som vil skape mer, og en Ap-regjering som vil skatte mer. Løsningen på omstillingen er ikke økte skatter på norske jobber, pensjonister og arbeidsfolk. Norge trenger flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere jobber som lever av statsbudsjettet.