Novemberbarn får også rett til barnehageplass

Barnehage med politikere
Retten til barnehageplass utvides for andre gang denne perioden. Det skjer ved at regjeringen i dag endrer barnehageloven slik at også barn født i november får rett til barnehageplass. 

- Jeg er veldig fornøyd med at vi nå utvider retten til barnehageplass til å gjelde også barn født i november. Det gir flere tusen barn muligheten til å starte i barnehage, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Andre gang regjeringen og samarbeidspartiene utvider retten

I 2016 utvidet regjeringen og samarbeidspartiene retten til barnehageplass for barn født i september og oktober. Det har vært mye oppmerksomhet rundt foreldre som planlegger fødselen sin for å rekke fristen for barnehageopptaket. Den gamle ordningen med at det kun var barn født innen 31.august som fikk barnehageplass førte til at flere barn måtte vente til de var nærmere to år med å starte i barnehage. 

- Regjeringen og samarbeidspartiene ønsker at flere barn skal kunne gå i barnehage, men også at foreldrene skal slippe å gå unødig lenge borte fra jobb. Derfor har vi valgt å utvide retten ytterligere til barn født i november for å redusere ventetiden, sier Røe Isaksen.

4 400 flere barn får rett til barnehageplass

Det nye forslaget innebærer at barn født i november nå får rett til barnehageplass, det innebærer 4 400 flere barn. Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen barnet er bosatt. Kommunen kan selv velge hvordan opptaket organiseres.

Forslaget er finansiert fra statens side gjennom midler i 2015 og 2016. I statsbudsjettet for de to årene ble det signalisert en forventning om at midlene skulle brukes til etablering av flere plasser. Kommunene har hatt tid til å forberede seg på en utvidelse av retten til plass og sørge for at flere barn får barnehageplass.

Mer om barn og barnehage: 

Les også: Gir flere barn rett til barnehageplass