Barn skal føle trygghet

Barnehuset Kristiansand
Margunn Ebbesen og Ingunn Foss besøkte Statens Barnehus i Kristiansand
Høyre i regjering jobber for at barn og unge ikke skal utsettes for vold og overgrep. Politireformen skal bidra til å styrke fagmiljøene i politiet som skal prioritere disse sakene. 

Onsdag denne uken besøkte stortingsrepresentantene Margunn Ebbesen og Ingunn Foss, Statens Barnehus i Kristiansand. 

- Jeg er glad vi har fått på plass retningslinjer som innebærer det ikke lenger er en dommer som skal lede avhørene på barnehusene. Det er også godt å se den gode og viktige jobben som gjøres av ansatte ved Barnehusene, sier Margunn Ebbesen.

- Dette sikrer også økt trygghet og bedre oppfølging av sårbare barn og unge og personer med psykisk utviklingshemming, fortsetter Ingunn Foss.

Det er forøvrig bred enighet i fagmiljøet på Barnehuset at sammenslåing av lensmannskontorer bidrar til at vi får større og mer kompetente fagmiljøer i politiet som raskere kan etterforske vold og overgrep mot barn.

- Vi ser at vold og overgrepssaker mot barn øker i omfang. Antall tilrettelagte avhør på barnehusene går opp hvert eneste år, som følge av at politiet avdekker flere saker. Derfor sørger vi for mer ressurser til barnehusene i årets budsjett, sier Ebbesen.

Vold mot barn prioriteres og det er et overordnet mål er at barn ikke skal oppleve vold. Dette understreket statsminister Erna Solberg når hun nylig lanserte regjeringens 5 løfter til barn.

Ebbesen og Foss besøkte også kompetansesenteret til Stine Sofies Stiftelse. Som eneste tilbud i Norge, kan voldsutsatte barn og unge søke seg til en ukes opphold hit.

Stine Sofies stiftelse tilbyr en helt unik oppfølging til barn og unge som utsettes for, eller er vitne til vold og overgrep. Dette er et tilbud som denne gruppen kan søke seg til, og få helt kostnadsfritt. Regjeringen har opprettet Statens Barnehus i hvert politidistrikt slik at barn og unge som er ofre for vold og overgrep får den oppfølgingen de trenger.