Bedriftene skal spare 20 milliarder på forenklinger

Næringsminister Monica Mæland. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Næringslivet sparer nå om lag 10 milliarder kroner i året på forenklinger gjennomført siden Høyre kom i regjering.

Høyre går til valg på et mål om at bedriftene skal doble besparelsene i den neste fireårsperioden.

Regjeringens forenklingsarbeid gjør at næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler har blitt redusert med 10 milliarder kroner siden 2013. Så sent som i forrige uke fremmet regjeringen et forslag til endringer i regnskapsloven, som blant annet gjør at de fleste bedriftene i Norge ikke lenger vil bli pålagt å levere årsberetning.

Næringsminister Monica Mæland varsler ytterligere gevinster for næringslivet i neste i fireårsperiode:

- Næringslivet skal få benytte tiden sin på å skape jobber og verdier, ikke på utfylling av skjemaer og oppfølging av unødvendige lover og regler. Høyre setter derfor som mål at vi skal gjennomføre forenklinger for næringslivet for ytterligere 10 milliarder kroner i neste stortingsperiode, sier næringsminister Monica Mæland.

Digitale løsninger for næringslivet

Besparelsene for næringslivet vil komme som følge av både ytterligere forenklinger i lover og regler samt økt bruk av digitale løsninger for næringslivets rapportering til det offentlige.

- Forenklingene som gjennomføres er tiltak som griper direkte inn i bedriftenes hverdag, blant annet på områder som skatt, moms, bokføring og regnskap, aksjelovgivning, tinglysing og offentlige anskaffelser, sier Mæland.

Blant forenklingstiltakene som regjeringen vil vurdere i neste periode er innføring av obligatorisk e-faktura i næringslivet og økt digitalisering i offentlig sektor ved blant annet at all innrapportering fra næringslivet skal skje digitalt, ny og forbedret digital skattemelding og økt bruk av felles systemer i kommunene for å gi kortere svartid for næringslivet.

Mer om forenklinger og hva Høyre har gjennomført i regjering kan du lese her.

Bli med i Team Erna!

Vil du ha fire nye år med Erna Solberg som statsminister? Da kan du bli medlem i Høyre, eller bli med i Team Erna her.