Bli med og diskuter Høyres verdier!

Jan Tore Sanner - foto Hans Kristian Thorbjørsen
Jan Tore Sanner er leder i Høyres prinsipprogramkomité. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Bli med i diskusjonen om retten til assistert befruktning, fosterdiagnostikk, genterapi, vilkårene for donasjon og forhåndslagring av kjønnsceller og muligheten til å identifisere biologisk opphav.

Høyres landsmøte 2017 bestemte at partiet skal ha en bred diskusjon om bioteknologi innen april 2018 (landsmøtet 2018), og at dette arbeidet skal inngå i grunnlaget for arbeidet med et nytt prinsipprogram. 

Her kan du laste ned diskusjonsnotat til nytt prinsipprogram

Bioteknologi 

Diskusjonsheftet, som du kan laste ned på denne siden, tar opp en del sentrale problemstillinger knyttet til bioteknologi. Medisinsk bioteknologi omhandler spørsmål som retten til assistert befruktning, fosterdiagnostikk, genterapi, vilkårene for donasjon og forhåndslagring av kjønnsceller og muligheten til å identifisere biologisk opphav.

Noen eksempler på de mulighetene som moderne bioteknologi gir:

 • Genforskningen gjør at stadig flere lidelser kan kartlegges og behandles. Dette gir mennesker med alvorlige helseproblemer håp om et betydelig bedre liv.
 • Det kan i dag rutinemessig utføres kunstig befruktning med begge kjønnsceller, og graviditet i livmor tilhørende annen kvinne enn den biologiske mor. Samtidig øker gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende, slik at flere har behov for fertilitetsbehandling. Flere land tillater anonym donasjon av kjønnsceller og surrogati. 
 • Fosterdiagnostikken blir stadig mer treffsikker og trygg å utføre, slik at man kan diagnostisere og forhindre alvorlig sykdom.

De nye mulighetene bioteknologien gir, innebærer også en rekke etiske dilemma, for eksempel:

 • Hvor langt bør vi gå i å kartlegge og velge ut menneskets genetiske egenskaper, og hvilke konsekvenser kan det få for synet på et samfunn med plass til alle?
 • Er det riktig å skape et liv gjennom å befrukte et egg utelukkende for å kunne forske på det?
 • Er det etisk forsvarlig å unnlate å drive forskning som kan gi mennesker bedre helse og livsvilkår?
 • Hva vil eggdonasjon bety for et barns rett til å kjenne sitt biologiske opphav?

I dette debattheftet belyses bioteknologiens muligheter og utfordringer nærmere. Målet er å gi partiet grunnlag for en debatt om partiets politikk på dette området. Temaet vil behandles som en del av Høyres prinsipprogram, som vedtas endelig på Høyres landsmøte i 2018.

Ønsker innspill 

Høyres mål er at diskusjonsheftet og de problemstillingene som adresseres vil stimulere til gode og brede diskusjoner om denne tematikken i Høyres lokal- og fylkesforeninger. Frist for høringssvar er 10. desember 2017, og innspill sendes til: innspill@hoyre.no

Spørsmål omkring diskusjonsheftet eller høringen kan rettes til prinsipprogramkomitéens sekretariat:

 

Her kan du laste ned diskusjonsnotatet

 

Hvem jobber med dette?

Høyres prinsipprogramkomité:

 • Jan Tore Sanner, leder
 • Tone W. Trøen, Akershus
 • Mudassar Kapur, Oslo
 • Benedichte L. Hellestøl, Vest-Agder
 • Daniel Bjarmann Simonsen, Nordland
 • Margret Hagerup, Rogaland
 • Ingrid Skjøtskift, Trøndelag
 • Svein Flåtten, Senior Høyre (Vestfold)
 • Sandra Bruflot, UHL (Buskerud)

Programrådet: 

 • Frank Bakke Jensen, Finnmark 
 • Regina Alexandrova, Troms 
 • Elin Agdestein, Nord-Trøndelag 
 • Dag Olav Tennfjord, Møre og Romsdal 
 • Vidar Grønnevik, Sogn og Fjordane 
 • Hannah Atic, Hordaland 
 • Lasse Lehre, Oppland 
 • Nina Roland, Aust-Agder 
 • Veslemøy Wåle, Telemark 
 • Kårstein Eidem Løvaas, Vestfold 
 • Kristin Ørmen Johnsen, Buskerud 
 • Gretha Thuen, Østfold 
 • Kristian Tonning Riise, Hedmark