- De nye helikoptrene vil revolusjonere beredskapen

Politihelikopter og Peter Frølich. Foto.
Her er de første bildene av det som blir politiets nye ressurs i luften. Foto: Conrad Mohr
Her er de første bildene av det som blir politiets nye ressurs i luften. Stortingsrepresentant Peter Frølich mener helikoptrene vil revolusjonere beredskapen i Norge.

- Nå får vi en helt annen situasjon. Vi har forhåpentligvis sett politiet rykke ut i rutefly for siste gang, sier Frølich.

Helikoptrene er en direkte oppfølging etter tragediene 22.juli, og er en av anbefalingene fra Gjørv-kommisjonen.

- Helikopterberedskapen i Norge er betydelig forbedret, slik 22. juli-kommisjonen ønsket. Nå investerer vi i tre nye politihelikoptre som kan bære større polititropper. De gamle helikoptrene har gjort jobben, men blir småtterier i forhold til dette, fortsetter han.

Politihelikopter i lufta. Foto Conrad Mohr

Bedre samarbeid mellom Forsvar og politi
Ett annet funn etter 22. juli var at Forsvarets bistand til politiet i en krisesituasjon var hemmet av uklart regelverk og tidskrevende prosedyrer. Frølich skrev i sin tid masteroppgave om Grunnlovens regler for militær bistand til politiet, og loset senere gjennom viktige lovendringer for å forbedre prosedyrene, og fjerne tvil om reglenes grunnlovsmessighet.

- Vi har forenklet regelverket slik at det skal være enklere for Forsvaret å bistå politiet. Dette betyr at også Forsvarets helikoptre står til disposisjon for politiet. Om nødvendig, kan politiet også kalle inn noen av verdens beste spesialsoldater fra Forsvarets Spesialkommando eller Marinejegerkommandoen.

Politiet kan også bruke redningshelikoptrene, Sea King, til transport ved fare for liv og helse. I tillegg kommer det 16 nye redningshelikoptre frem mot 2020.