Du må betale mer i skatt!

Økt skatt gir færre jobber - ikke flere, sier Trond Helleland i Høyre. Foto: C.F. Wesenberg

Vinner Arbeiderpartiet valget vil du betale mer i skatt, mens staten vil vokse videre.

Mandag 6. februar la Arbeiderpartiet frem sitt partiprogram for kommende periode. Det vil føre til en økt skatteregning for folk flest. Høyres partiprogram handler om sikre og gode jobber, trygghet for hjelp når du trenger og grønn omstilling, blant annet. Hele Høyres program kan du laste ned her (PDF-fil).

Dyrere å reise, dyrere å handle på nett og dyrere å eie egen bil
Forrige uke la Arbeiderpartiet frem sitt skatteopplegg for 2018-2021. Partiet foreslår å øke skatter og avgifter med 15 milliarder kroner. Folk flest vil få en økt skatteregning. Det skyldes i hovedsak de nye avgiftene partiet foreslår, som blant annet gjør det dyrere å reise, dyrere å handle på nett og dyrere å eie egen bil. Resten av regningen må norske eiere og pensjonister ta gjennom en skjerpet skatt på nedbetalte hus, norskeide jobber og sparepenger. 

- Det er bra at Ap nå viser kortene, og det blir spennende å se om de holder løftene sine eller om de gjør som i Oslo, hvor eiendomsskatten viste seg å ramme langt flere enn partiet lovte i valgkampen, sier parlamentarisk leder i Høyre Trond Helleland. 

Arbeiderpartiet uten vilje til å reformere
Det er forståelig at Ap må ty til økte skatter og avgifter. Partiet fremstår uten vilje til å effektivisere i offentlig sektor eller gjennomføre nødvendige reformer. Tvert i mot virker det sannsynlig at partiet vil reversere reformene som regjeringen har gjennomført for å øke kvaliteten og effektiviteten på offentlig tjenester. 

Gode eksempler er kommunereform, jernbanereform og vei-reform. I følge Nye Veier og Bane Nor gir to av disse reformene mellom 10 og 20 prosent lavere kostnader ved utbygginger av veier og jernbane. Dette er innsparinger som Ap sier nei til, og som må dekkes inn ved økte skatter og avgifter.

Når Ap ikke vil prioritere i egne budsjetter, vil de at du skal prioritere i dine
Å ty til skatteøkninger for å finansiere økte offentlige utgifter er et tegn på den idétørken som rir sosialdemokratiet. Statsbudsjettet er nå på 1300 milliarder kroner. Man skulle tro at det var mulig å finne inndekning for nye satsinger, ved å bruke pengene smartere. Men AP vil ikke kutte utgiftene. For å slippe å prioritere i Arbeiderpartiets egne budsjetter, vil de at folk flest skal prioritere i sine.

Økt skatt gir færre jobber – ikke flere
Norge går ikke under pga. 15 milliarder kroner i økte skatter og avgifter, men det er et tydelig steg i feil retning. Det vil øke offentlig sektors andel av Norges verdiskapning, på bekostning av privat sektor. Norsk næringsliv og de private eiermiljøene, som skal finansiere velferden for fremtiden, er ikke tjent med en økt skatteregning. Det gir mindre muligheter for selskaper som ønsker å hente kapital lokalt, for å vokse internasjonalt.

Som samfunn står vi overfor betydelige utfordringer i årene som kommer. Antallet eldre over 70 år vil øke fra dagens 550 000 til 1,25 millioner i 2060. I samme tidsperiode vil antallet 18-åringer øke med kun 16 prosent. Handlingsrommet vil med andre ord bli svært trangt. Arbeiderpartiets svar på denne utfordringen vil trolig være økte skatter og avgifter. Når Ap i 2017 bruker opp deler av dette handlingsrommet, binder det ressurser for fremtiden.

Velgerne kan glemme Aps valgløfter
Med 15 milliarder kroner i økte skatter og avgifter, skulle man tro at Ap fikk finansiert de mest sentrale valgløftene sine. Det får de imidlertid ikke. Det er verken råd til skattefinansiert skolemat, egenandelstak for tannhelse eller én time fysisk aktivitet i skolen hver dag. For til disse fromme ønskene har partiet kun satt av 1,4 milliarder kroner i sitt alternative budsjett for 2017. Ap vet godt at dette ikke er i nærheten av å betale for kostnadene, og med et slikt tempo for innfasing vil det ta ca. 20 år å innfri løftene. 

Totalt har Ap kommet med løfter for minst 30 milliarder kroner. Da er det kun tatt hensyn til ti sentrale løfter, og partiets uforpliktende lovnader innenfor f.eks. forsvar er holdt utenfor. For at Arbeiderpartiets valgflesk skal bli til virkelighet må de minst doble skatteregningen. Da kan det være godt for partiet å søke hjelp hos sine venner i SP, SV, Rødt og MDG. 

Skal man likevel legge til grunn at Marianne Marthinsen i Ap er flinkere til å holde skatteløfter enn partikollega Raymond Johansen, kan velgerne se langt etter løfter som skattefinansiert skolemat, egenandelstak for tannhelse eller én time fysisk aktivitet i skolen hver dag.

Høyre vil prioritere det viktigste først
Høyre vil prioritere det viktigste først. Vi vil skape flere jobber som bidrar til velferden, ved å sørge for å styrke norske private eiere. Vi vil løfte kunnskapen i skolen, ved å satse på å utdanne og etterutdanne dyktige lærere. Vi vil styrke kvaliteten i omsorgen, samtidig som vi møter en krevende eldrebølge. Og ikke minst vil vi følge opp den historiske satsingen på forsvaret, gjennom den nye langtidsplanen.
 
Fordi bare det å gjøre det vi allerede er enig om vil koste mye, og det vil kreve en vilje til å prioritere og igangsette nye krevende reformer. Den viljen er Arbeiderpartiet og venstresiden blottet for. 

Bli medlem i Høyre
Er du enig med oss? Vil du være med å påvirke? Her kan du bli medlem i Høyre.