Vil se eggdonasjon i en større sammenheng

Høyres landsmøte bestemte fredag å ikke ta stilling til eggdonasjon på årets landsmøte, men heller se det i større sammenheng som grunnlag for arbeidet med et nytt prinsipprogram i 2018.

Forslaget, fremmet av helseministeren og 11 fylkesforeninger lød: «Høyres landsmøte ber sentralstyret legge til rette for en bred diskusjon om bioteknologi frem mot landsmøtet i 2018, hvor det også tas stilling til spørsmålet om eggdonasjon. Dette arbeidet skal inngå i grunnlaget for arbeidet med et nytt prinsipprogram» .

Helseminister Bent Høie fremmet forslaget fra talerstolen. Han viste til at ikke alle fylkes- og lokallag hadde fått diskutert temaet i forkant av landsmøtet.

– Mange i denne salen er i tvil, sa Høie.

I respekt for dem som enda ikke hadde tatt standpunkt, oppfordret derfor helseministeren til at debatten ble tatt på neste landsmøte, som uansett ville komme før en mulig lovendring på temaet.