Gladnyhet for studentene: 11 måneders studiestøtte

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Her fra Høyres landsmøte tidligere i vår. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.
I juni kommer første utbetaling av opptrappingen mot 11 måneder studiestøtte. Det betyr at du som student får rundt 2600 kroner ekstra utbetalt i år.

- Studentene har lenge uttrykt et behov for studiestøtte i juni, nå leverer regjeringen den første uken, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Oppfyller studentenes ønske

Frem til nå har studiestøtten blitt utbetalt over 10 måneder. Fra studentbevegelsen har det lenge vært et krav om å utvide studiestøtten til å gjelde også juni. Nå blir det en realitet etter at regjeringen, Kristelig Folkeparti og Venstre ble enig om det i budsjettforliket høsten 2015.

- Jeg er glad for at studentene med Høyre i regjering får mer å rutte med. Gjennom en styrking av studentøkonomien kan studentene konsentrere seg mer om studiene, sier Kristin Vinje, stortingsrepresentant for Høyre.

Romsligere økonomi

11 måneder studiestøtte har vært toppen på kransekaken denne perioden. I alle budsjettene regjeringen har lagt frem har den generelle studiestøtten økt utover pris- og lønnsvekst. Det betyr at studentene har fått økt kjøpekraft hvert eneste år. I tillegg til å øke og forlenge studiestøtten bygger vi også rekordmange studentboliger. Totalt for denne perioden har vi gitt tilskudd til bygging av over 8000 studentboliger.

Løft for høyere utdanning

I tillegg til å forbedre studentenes økonomi har regjeringen gjort større grep for å sikre bedre kvalitet på utdanningene. Vi har lagt frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, gjennomført en strukturendring for å sikre at vi ikke sprer ressursene for tynt ut og har levedyktige fagmiljø, og senest la vi frem en egen stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning.

Et nytt program med høye ambisjoner for neste periode

Høyres mål er høyere utdanning som holder høy kvalitet, og som er tilgjengelig basert på kvalifikasjoner, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn. Høyre vil at studentene skal lykkes gjennom å møte studietilbud preget av høy kvalitet og relevans, høye ambisjoner og tydelige forventninger til studentene.

- Vi har gjort viktige endringer denne perioden. Vi har kommet et stykke på vei, men vi er ikke i mål. Vi har like høye ambisjoner for neste stortingsperiode, avslutter Vinje.

 

Neste periode vil derfor Høyre:

 • Videreføre gratisprisnippet
 • Innfase 11 måneders studiestøtte
 • Heve inntektstaket for omgjøring av lån til stipend
 • Gi studenter mulighet til å ta opp ytterligere lån i Lånekassen
 • Utrede endringer i studiefinansieringen slik at den i større grad belønner studenter som fullfører til normert tid
 • Øke antall studentboliger og prioritere områder med særlig press
 • Gjøre studentboliger til eget arealformål i plan- og bygningsloven
 • Forbedre støtteordningene til studenter med barn
 • Forbedre støtten til norske studenter i utlandet for å motivere flere studenter til å ta studier utenlands, blant annet ved å øke støtten til studenter som tar utdannelse ved velrennomerte universiteter i utlandet
 • Gi norske utenlandsstudenter muligheten til å jobbe ved siden av studiet uten å miste medlemskapet i folketrygden
 • Styrke arbeidet med oppfølging av studentenes psykiske helse
 • Sikre bedre oppfølging av studentene for å bedre deres psykiske helse og faglige progresjon
 • Satse på forebyggende helsetiltak blant studenter
 • Ha flere studieplasser innenfor digitalisering, informasjonsteknologi og andre IKT-fag
 • Stimulere den høyere utdannelsessektor til å innføre digital vurdering og eksamen i de fagene hvor det er naturlig
 • Arbeide for at universiteter og høyskoler samarbeider med det lokale arbeidslivet, blant annet ved å tilby mer arbeidspraksis under studiene

Bli med i Team Erna!

Vil du ha fire nye år med Erna Solberg som statsminister? Da kan du bli medlem i Høyre, eller bli med i Team Erna her.