Erna: - Vi tror på Norge!

Erna Solberg Høyres Landsmøte 2017-5924
Vi har vist i fire år at vi kan påta oss det lederskapet, og jeg er klar for fire nye år som statsminister, sa Erna Solberg i landsmøtetalen 2017. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
- Norge trenger lederskap som tør å ta vanskelige beslutninger når det kreves. Som klarer å stå i det selv om det blåser. Vi har vist i fire år at vi kan påta oss det lederskapet og jeg er klar til fire nye år som statsminister, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet Høyres landsmøte.

- Høyre går til valg som et grunnleggende optimistisk parti, og vi tror på Norge fordi vårt samfunn har vist evne til å endre seg i takt med tidenes utfordringer, sa statsministeren under åpningstalen på landsmøte som arrangeres på Gardermoen.

Norge befinner seg en brytningenes tid. Vi står i overgangen fra fossilsamfunnet til lavutslippssamfunnet. Vi skal ta vare på en større andel eldre enn tidligere. Digitaliseringen skyter fart. Utfordringene det norske samfunnet står overfor er kanskje mer fundamental enn på lenge. For Norge vil det neste tiåret bli en nasjonal formingstid.

- Venstresiden preges av to ledende partier med et vanskelig forhold til endringer. Ett som ikke helt vet hva de vil. Og ett som ikke vil noen ting, sier Solberg.

- Verden rundt oss endrer seg enten vi vil eller ikke. Derfor står vi ikke i valget mellom endring og stillstand, slik venstresiden forsøker å gi inntrykk av. I virkeligheten står valget mellom endring og forvitring, sier Solberg.

Se hele talen her

Skape flere jobber

Det brå oljeprisfallet gjorde at omstillingen av vår økonomi kom raskere enn forventet. Det betyr at vi må skape nye jobber raskere. Og for å betale for velferden må de skapes i privat sektor.

I talen pekte statsministeren på tre nye valgløfter som Høyre vil prioritere i neste stortingsperiode for å skape flere jobber:

1. Høyres løfte for neste periode er at hvis vi får fortsette i regjering, så vil vi øke bevilgningene til muliggjørende teknologier.
2. Høyres løfte for neste periode er at hvis vi får fortsette i regjering, skal skattesystemet oppmuntre mer til nyskapning og til investeringer i norske, lønnsomme arbeidsplasser.
3. Høyres løfte for neste periode er at hvis vi får fortsette i regjering, så skal utbyggingen av vei og jernbane fortsette i borgerlige, ikke rødgrønt tempo.

- Det er den største utfordringen og det viktigste Høyre vil prioritere fremover. Nye, varige jobber i privat sektor oppstår bare hvis de er lønnsomme, sier Solberg.

Inkludere flere i arbeidslivet

Statsministeren pekte ut to store politiske oppgaver foran oss. Å skape nok jobber i privat sektor er den ene. Den andre er å styrke enkeltmenneskene slik at flere inkluderes i arbeidslivet. Flere unge mennesker forsvinner nå ut av arbeidsmarkedet på grunn av lettere psykiske lidelser. Det er alvorlig.

- Jeg er opptatt av at vi blir bedre til å få unge mennesker til å bli mer fornøyde med seg selv, sier Solberg.
- Noen stiller nærmest uoppnåelige krav til seg selv. Andre blir altfor opptatt av hva de tror andre mener om dem, sier Solberg.

Solberg lovet i talen sin at Høyre i neste stortingsperiode skal ta nye initiativ for at flere unge kan mestre livene sine, komme i arbeid og bidra til samfunnet. På samme måte som Høyre i regjering har bygget ut skolehelsetjenesten og psykologitilbudet i kommunene. 

Nytt valgløfte på skole

Under sin landsmøtetale lanserte Erna Solberg den neste store skolesatsingen fra Høyre; tidlig innsats. Gjennom den nye lærertdanningen vi innfører, vil mange nye lærere få enda større faglig tyngde. Noen lærere vil fordype seg ekstra i begynneropplæring. De kommer til å bli spesialister i få elevene til å knekke kodene i blant annet lesing og matematikk. Det som er helt nødvendig for å henge med.

– I neste periode vil Høyre foreslå at alle skoler skal ha en kodeknekker i lærerstaben. Elever som blir hengende etter, skal tidlig få ekstra hjelp til å ta igjen klassen. Det er, i likhet med videreutdanning, en satsing som vi vet virker, sier Solberg.

Valgseier i sikte

- Vi har et optimistisk budskap. Vi tror på Norge. Vi skal forme et godt samfunn for våre barn å vokse opp i, sier Solberg. 

- Velkommen til landsmøte, til valgkamp og til gjenvalg!!

Dette var temaene i Erna Solbergs landsmøtetale: Norge er endringsvillig, skape flere jobber, et inkluderende arbeidsliv, trygge velferden, mer forskning, moderate skattelettelser, bygge vei og jernbane, Paris-avtalen, grønn konkurransekraft, psykisk helse, integrering, tidlig innsats i skolen, kodeknekker, eldreomsorg, utenriks- og sikkerhetspolitikk, Forsvaret, trygghet i hverdagen.