- Fantastisk at klimagassutslippene går ned

Tina_Bru_Klima
Klimagassutslippene i Norge gikk ned i 2016 viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Totalt gikk utslippene av klimagasser ned med nesten 1 pst., eller om lag 500.000 tonn. Det tilsvarer utslippene fra omtrent 10 pst. av alle bilene i Norge.

- Jeg synes det er fantastisk at utslippene går ned, og det viser at vår politikk virker, sier Tina Bru som er 2. nestleder i Energi- og miljøkomiteen for Høyre.

Lavere utslipp fra veitrafikken

I følge SSB er den viktigste årsaken til at utslippene går ned lavere utslipp fra veitrafikken og fra olje- og gassutvinningen. At dette skjer samtidig som det blir flere biler i Norge og folk kjører mer, synes Bru er ekstra interessant.

– Dette viser jo at det er mulig å lykkes med et grønt skifte der utslippene går ned, uten at folk er nødt til å parkere bilen av den grunn. Høyres ambisjon er at vi skal ha fortsatt økonomisk vekst til å betale for vår felles velferd, samtidig som vi får klimagassutslippene ned.

Innfasingen av biodrivstoff er det som først og fremst bidrar til å få utslippene ned i veitrafikken. Den samlede innblandingsdelen doblet seg fra 2016 til 2017 og bidro til at utslippene fra bilene gikk ned med hele 3,6 pst.

– Det er flott å se at SSB slår fast at biodrivstoff bidrar til å få utslippene ned. Bru sier det blir viktig fremover å holde en stø kurs i opptrappingen av biodrivstoff, samtidig som vi sikrer at det drivstoffer vi selger i Norge kommer fra bærekraftige ressurser.

At også oljeindustrien bidrar til reduserte utslipp er verd å merke seg, mener Bru. – Det er etter hvert mange som tar til orde for å fase ut norsk olje- og gassvirksomhet med de dramatiske følgene det vil få for arbeidsplasser og vår felles velstand. Da er det ekstra gledelig å se at industrien er med på å ta ansvar for at utslippene skal ned, slik de har lovet, sier Bru.

I følge SSB er det redusert forbruk av naturgass til produksjon på plattformene som gjør at utslippene går ned. Bru viser til at industrien i samarbeid med bl.a. LO har laget et veikart for å få utslippene ned på norsk sokkel.

Vi har fortsatt en stor jobb foran oss

Selv om dette er gode nyheter er det bare begynnelsen på en stor jobb vi har foran oss, mener Bru.

– Vi har en felles målsetting med EU om å redusere utslippene med 40 pst. innen 2030. Det veldig bra at vi ser resultater nå, men ingen må undervurdere den store jobben vi har foran oss, sier Bru.

Hun tror vi kommer til å se flere resultater av den betydelige satsingen som gjennomføres på kollektivtrafikk, jernbane, miljøteknologi i industrien og elektrifisering av transportsektoren, i årene som kommer.

– Høyre kommer til å jobbe videre for å få utslippene ned, samtidig som vi skaper nye grønne arbeidsplasser og sikrer velstanden, avslutter Bru.

Se også disse sakene

Bli med i Team Erna

Vil du ha fire nye år med Erna Solberg som statsminister? Da kan du bli medlem i Høyre her, bli med i Team Erna eller gi en liten gave.