- Fjerning av formuesskatt gir flere jobber

tgtg
Å fjerne formuesskatten på maskiner, produksjonsutstyr og varelagre vil bidra at det skapes flere jobber. Det svarer 6 av 10 bedriftseiere i en ny undersøkelse.

Lista Treindustri i Vest-Agder er en familieeid bedrift med 12 ansatte.  Bedriftseier Odd Bjørn Rudlende forteller til Fædrelandsvennen 31. juli 2017 at formuesskatten tapper bedriften for kapital som kunne vært brukt til investeringer og nye arbeidsplasser.

 «Nå må dette bli siste valgkamp hvor politikerne diskuterer formueskatt. Den diskriminerer norskeeiere kontra utenlandske og den straffer oss som satser på næringsliv kontra personlig forbruk», sier Rudlende til Fædrelandsvennen.

Formueskatten er på ny aktuell etter flere medieoppslag blant annet i VG og NRK. Samtidig står flere bedriftseiere frem i lokale aviser og forteller hvorfor den forhatte skatten skapte problemer i deres hverdag. Statsminister Erna Solberg som denne uken er på reise langs kysten har fått mange tilbakemeldinger fra bedriftseiere som sliter med formuesskatten

«På mine reiser til Sør- og Vestlandet denne uken får jeg gjentatte ganger tilbakemeldinger om at formueskatten er til hinder for å skape flere jobber i privat sektor. Bedriftslederne sier at det er urimelig at utenlandske eiere slipper å betale formuesskatt, mens norske eiere må betale skatt på verdier de ikke har tjent - men som er maskiner og driftsutstyr som skaper økte verdier og flere arbeidsplasser», forteller Erna Solberg.

Norstat har på oppdrag fra Høyre gjennomført en undersøkelse blant 215 bedrifter i seks fylker om hvilke tiltak næringslivet ønsker seg fra politikerne. 56 % av bedriftslederne i undersøkelsen svarer at de mener fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital (maskiner, produksjonsutstyr og varelagre) vil føre til at det skapes flere jobber i Norge.

«Bedriftene er veldig opptatt av formuesskatten. I disse tider med så stor omstilling så er det viktig at vi beholder midlene i bedriftene for å videreutvikle de istedenfor at en tapper bedriftene i tøffe tider», sier Torill Ytreberg som er Direktør for NHO i Møre Og Romsdal til NRK 1. august 2017. NHO-direktøren avviser at formuesskatten er en «rikingskatt»:  «Det er snakk om skatt på anleggsmidler og bygninger som faktisk utgjør arbeidsplasser», sier Ytreberg.

Tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen som selv er bedriftseier har beskrevet «formuen» som bedriftseiere skattlegges for slik i Dagsavisen 22.oktober 2010:

 -«Det er jo ikke sånn at jeg går rundt med denne formuen i veska. Det er arbeidsplassen til 170 mennesker.» Hun har i likhet med flere andre Arbeiderparti-topper tidligere tatt til orde for å endre eller fjerne formuesskatten.

Da Arbeiderpartiets Trond Giske var næringsminister ville han fjerne formuesskatten.  Karita Bekkemellem som har vært statsråd i to runder under Jens Stoltenberg har også tatt til orde for å fjerne formuesskatten.  Tidligere LO-leder Roar Flåthen ba også den rødgrønne regjeringen vurdere å fjerne formuesskatten på grunn av de negative virkningen for næringslivet.

Den særnorske formuesskatten er en skatt på norskeide arbeidsplasser, som gir utenlandske eiere en konkurransefordel, da de ikke betaler formuesskatt. Formuesskatten må også betales selv om en bedrift går med underskudd, hvilket betyr at eierne må tappe bedriften for verdier for å betale skatten. Dette er verdier som isteden kunne ha blitt benyttet til å investere i økt produksjonskapasitet, ny teknologi og flere arbeidsplasser.

«At utenlandske eiere ikke må betale formuesskatt, og at skattebelastningen dermed rammer ulikt, opplever vi som en trussel for norskeide bedrifters fremtid. Ikke minst fordi norske eiere nå sitter igjen med langt mindre av årsresultatet til nyskaping og utvikling, skriver eierne av den familieeide bedriften Solstrand Bad & Hotel i Bergens Tidende 7. juli 2017.