Flere lærerspesialister

Torbjørn Røe isaksen Foto: Tomas Moss, www.icu.no
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Tomas Moss, www.icu.no
Regjeringen sørger for flere lærerspesialister.

Regjeringen forlenger og utvider ordningen med lærerspesialister i skolen. I tillegg dobles antallet studieplasser ved spesialistutdanningene.

Satsingen på lærerspesialister og spesialistutdanninger er en del av Lærerløftet til regjeringen. Forsøket skal gi dyktige lærere en karrierevei i skolen, samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave.

– Interessen for å være med på pilotene har vært stor, og vi inviterer kommuner, private skoleeiere og fylker til å melde sin interesse for en ny toårs periode. Vi øker antallet fra 205 til 300 lærerspesialister slik at enda flere skoler kan nye godt av ordningen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til regjeringen.no.

Tilbudet har vært rettet mot realfag- og norsklærere, men utvides nå også til å gjelde praktisk-estetiske fag og yrkesfag.

– Gode skoler består av gode lærere som samarbeider, og som i fellesskap tar ansvar for at elevene lærer. Lærerspesialistene skal være de som går foran for å få bedre undervisning ved sin skole, og erfaringene så langt er positive, sier Røe Isaksen.


Les mer om tilbudet her

Les mer om vår skolepolitikk her