Folk sier nei til Aps skatteøkninger

statsråd
Jan Tore Sanner er opptatt av at vi skal skape mer, ikke skatte mer. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
En meningsmåling utført av InFact på vegne av VG, viser at flertallet av velgerne er uenige i Aps forslag om å øke skatte- og avgiftsnivået med 15 milliarder. – Ikke overraskende, sier Jan Tore Sanner.

- Jeg mener dette viser at velgerne er enige med Høyre i at vi må skape mer, ikke skatte mer. De ser at det er mulig å kombinere skattelette med økt velferd., sier Sanner, før han legger til:

- Det står færre i helsekø og ventetiden er redusert. Vei og jernbane rustes opp. Elevene er mer tilstede på skolen og lærer mer. Vi satser på rus og psykiatri og de som trenger hjelp aller mest. Under den forrige regjeringen ble det flere i helsekø, flere hull i veiene og stillstand i skolen, selv om de økte skatten.

Folk flest vil ikke ha økt skatt

VG omtaler tallene under overskriften «Flertallet godtar økt skatt», men målingen viser at 50 prosent av de spurte ønsker seg ingen eller lavere skatteøkning enn Ap foreslår. I tillegg er det 14 prosent som svarer «vet ikke».

- Fremover blir det viktigere å få mer velferd ut av hver krone. Derfor fornyer og forbedrer vi offentlig sektor, satser på digitalisering, mer effektiv bygging av vei og kundevennlig drift av jernbanen. Hvis arbeidet med å omstille Norge stoppes og reverseres på område etter område vil ikke pengene strekke til, nær sagt uansett hvor mye man øker skatten med sier Høyres nestleder.

Det viktigste er trygge jobber

Sanner peker på at arbeidet med trygge jobber er det mest avgjørende for varig velferd.

- Velferden vår avhenger av at vi legger til rette for at eksisterende arbeidsplasser ikke går tapt, samtidig som det skapes nye. Hvis bedriftene våre går dårlig, blir det også færre jobber. Hvis det er vanskelig å starte nye arbeidsplasser eller færre bidrar inn til fellesskapet, vil velferden på sikt bli truet, sier Sanner.

- Hvis vi ikke utnytter mulighetene som ny teknologi gir, vil vi sakke akterut. Vi må oppmuntre til innsats og initiativ for å trygge og skape jobber i privat sektor.

Fakta om målingen
** Målingen er utført 2.februar i år av InFact for VG.
** 1 011 personer over 18 år har besvart InFacts automatiske telefonintervju.
** Feilmarginen på totalutvalget er pluss-minus tre prosent.

Les mer om Høyres skatte- og avgiftspolitikk her

Les mer om trygge arbeidsplasser her

Les gjerne: Ap straffer norske arbeidsplasser

Les gjerne: Pensjonistene rammes av Ap-skatt