Hvordan snakker du om barnas lærer rundt middagsbordet?

lindaskole

Vi foreldre bør snakke opp lærerne, skriver Linda Hofstad Helleland.

Barn som er så heldige og får en dyktig og motiverende lærer har trukket vinnerloddet. Det er en gammel og velkjent påstand. Men sånn skal det ikke være i skolen i dag. Alle barn skal ha en god og motivert lærer. Fordi vi vet at det viktigste for at elever skal lære mer, er nettopp gode lærere.

Jeg var en av de heldige. Barneskolelærer Unni og ungdomsskolelærer Brit betydde veldig mye for meg. De var trygge og omsorgsfulle som en god kontaktlærer skal være. De stilte krav, utfordret og inspirerte. Men viktigst av alt, de så oss. Hvordan vi små barna hadde det, på gode dager og på ikke fullt så gode dager. Jeg har veldig mye å takke dem for.

Mine lærere var for meg også mer enn bare lærere, de var viktige personer i livet mitt. Jeg er blitt fortalt at jeg sa til "frøken Unni" helt i begynnelsen av barneskolen, at "hvis moren min dør en gang, da må du bli den nye moren min". Det forteller litt om hvilken plass en lærer kan ha i et barns liv.

Lærerne er ikke bare viktige rollemodeller og voksenpersoner i våre barns liv. For mange er de helt avgjørende. Derfor bør vi som foreldre gjøre det vi kan, for å gi dem den autoriteten og den statusen de fortjener. Vi må støtte opp om lærerne våre. Hvordan vi foreldre snakker om skolen og læreren rundt kjøkkenbordet former hvordan barna våre ser på lærerne. Vi kan ikke bare forvente at læreren skal være sjefen i klasserommet hvis vi foreldre "snakker ned" jobben lærerne gjør.

Så skal jeg ikke være for ensidig. Selvsagt kan man oppleve å være uheldig. For eksempel en uinspirert lærer. Men det representerer langt fra flertallet, og det er ikke dem jeg snakker om her. Vi foreldre bør snakke opp lærerne.

I tillegg til kjærlighet og trygghet er en god skolegang og utdanning det viktigste vi kan gi barna våre. Vi foreldre har et mål om at barna skal klare seg selv. Her skapes grunnlaget for at de skal få seg en jobb. Et sted å bo. Forsørge seg selv og sin eventuelle familie. Etter ti år med skolegang skal alle elever uavhengig foreldrenes utdanning eller bakgrunn ha en trygg grunnmur å bygge resten av livet sitt på.

Kunnskap er derfor ett av Regjeringens viktigste satsingsområder. Og læreren er nøkkelen. Vi vil at de beste elevene skal drømme om å bli lærere. Derfor øker vi prestisjen til lærerstudiet, hever statusen og sikrer at de beste studentene vil bli lærere. Vi har derfor skjerpet karakterkravet for å komme inn på lærerstudiet, og vi har vedtatt innføringen av masterutdanning for alle grunnskolelærere.

Kunnskapsministeren vår, Torbjørn Røe Isaksen har satt i gang et gigantisk etterutdanningsløft for lærerne. Vi løfter dagens lærere opp på et enda høyere faglig nivå, slik at gode lærere kan bli enda bedre. Sammenlignet med 2013 har vi mer enn tredoblet satsingen på videreutdanning til 1,3 mrd. kroner. Over 5 600 lærere ble tilbudt videreutdanning i 2016. Samtidig har vi fornyet avtalen Kompetanse for kvalitet med partene. Over den neste tiårsperioden vil 50 000 lærere og skoleledere kunne få videreutdanning. Alle elever skal møte lærere med fordypning i faget de underviser i. Derfor har vi innført krav om fordypning for alle lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk i grunnskolen. Vi prioriterer å lære barna å lese, skrive og regne. De grunnleggende ferdighetene må på plass for å kunne lære alt annet.

Regjeringen har gjort og skal fortsatt gjøre mye for at lærernes status blir gjenreist. Men vi foreldre har også et ansvar. Vi må snakke positivt om skolen, heie på lærerne og la dem få være trygge voksenpersoner, rollemodeller og inspiratorer i barnas liv.

Læreren skal være en respektert leder i klasserommet. Som ser den enkelte - som stiller krav til barnet basert på den enkeltes utgangspunkt og som gir mestringsfølelsen som er så viktig for å utvikle seg videre.

I vår familie har vi innført tradisjon med å feire første skoledag. Barna får velge restaurant, vi går ut og spiser middag, og feirer at et nytt skoleår har begynt. Alt som skal læres. Alt det artige de skal oppleve. Men så feirer vi også at de er så heldig å ha en super lærer. Regjeringens ambisjon er at alle barn skal ha en grunn til å feire første skoledag.

Les mer om Høyres skolepolitikk her

Les om hvordan Høyre jobber for at barn og unge ikke skal utsettes for vold og overgrep her.


Innlegget ble opprinnelig publisert på Linda Hofstad Hellelands Facebook-side den 24. januar 2017