Vi tror på et Norge som er verdt å forsvare

statsråd
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og Høyre tror på et Norge som er verdt å forsvare. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Høyre vil bruke to prosent av BNP på Forsvar innen 2024, som vil bety en ytterligere opptrapping av forsvar, sikkerhet og beredskap.

- De fleste av oss har vært heldige nok til å leve i en tid med fred, historisk økonomisk vekst i et trygt og godt velferdssamfunn. Få av oss har vært nødt til å tenke igjennom hvilket enormt privilegium det faktisk er.

Slik startet forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sin tale til Høyres landsmøte lørdag.

Bedre sikkerhet og beredskap

- Manglende endring og reform over tid har gitt dårligere sikkerhet enn vi burde hatt – samtidig som det har skapt en falsk trygghet. En tro på at tilstanden var bedre enn virkeligheten viste. Det har vi sett, og gjort noe med, både i justissektoren og i forsvars- og sikkerhetspolitikken.

Høyre slutter opp om beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2%-målet i løpet av et tiår. Følgende ble vedatt på Høyres Landsmøte:

"Fortsette en reell og betydelig økning av bevilgningene til Forsvaret. Høyre slutter opp om beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2%-målet i løpet av et tiår. I tråd med dette vil Høyre også fortsette å bruke minimum 20% av forsvarsbudsjettet på investeringer i Forsvaret."

Høyre tar ansvar

- Jeg mener det er viktigere å gjøre innbyggerne våre trygge enn å bruke tid og ressurser på å motarbeide det som nå viser seg å fungere. Jeg synes det er viktigere å prioritere antallet politipatruljer der folk er. Vi skal føle oss trygge i hverdagen, sier forsvarsministeren.

- Endring er vanskelig. Prioritering er vanskelig. Men det å ta de nødvendige valgene - også når det smerter - er det som sikrer de verdiene vi tror på og må kjempe for. Det er lederskap å tørre å ta ansvar. Høyre tar det ansvaret. Vi gjør det fordi vi tror på Norge. Vi tror på et Norge som er verdt å forsvare.

Les mer om vår forsvarspolitikk her

Les mer om hva som ble vedtatt på landsmøtet her