Grønne investeringer nær doblet!

Tina Bru
- En blå regjering vil fortsatt sørge for å styrke de grønne investeringene i Norge, sier Tina Bru.

Dette viser at det grønne skiftet er godt i gang, sier Tina Bru, miljøpolitisk talskvinne i Høyre.

Siden valget i 2013 er de grønne investeringene gjennom ENOVA nær doblet, fra 1,3 milliarder til 2,5 milliarder. Det viser ENOVAs ferske årsrapport. Totalt har den borgerlige regjeringen brukt nær 8 milliarder kroner på grønne teknologiinvesteringer gjennom det statlige selskapet.

- Dette har utløst 16 milliarder i grønne investeringer hos næringsliv, husholdninger og offentlig sektor. Dette betyr faktisk noe. Det betyr at vi vil få et landsdekkende nett av hurtigladere til elbiler. Det betyr at ferger og lastebiler kan bli elektriske. Og det betyr at jobbene våre blir tryggere, fordi næringslivet blir rustet for en global konkurranse i et lavutslippssamfunn, sier Tina Bru.

Mer effektive grønne investeringer enn under de rødgrønne
Ikke bare er de grønne investeringene doblet, men vi får mer igjen for pengene. Det bli nå installert mer enn tre ganger så mye grønn kraft som før valget. Dette utgjorde i 2016 fire ganger strømforbruket i Stavanger. Bru mener Høyre, Venstre, KrF og Frp har grunn til å være stolte av klimainnsatsen.

Les også: Her finner du mer om Høyres miljøpolitikk

- Enova anslår at prosjektporteføljen i 2016 bidrar til reduksjoner i klimautslipp tilsvarende utslippene fra mer enn 200 000 vanlige biler. Dette skyldes særlig grønne investeringer innen industri og transport, sier Bru, som representerer Høyre fra Rogaland.Grønne investeringer

Arbeiderpartiet vil svekke finansieringen av ENOVA
I 2018 legger regjeringen opp til et videre løft i de grønne investeringene. En ny avtale vil gi totalt 2,8 milliarder i årlige grønne investeringer, gjennom direkte overføringer statsbudsjettet. Det er 92 prosent mer enn hva de rødgrønne ga i sitt beste år. Arbeiderpartiet vil opprettholde en fondsmodell, som i realiteten vil gi mindre penger til grønne investeringer, pga. lav rente.

- AP vil svekke finansieringen av ENOVA, noe som vil gi mindre grønne investeringer. En blå regjering vil fortsatt sørge for å styrke de grønne investeringene i Norge, fordi vi vet at det er nødvendig for å omstille norsk økonomi og næringsliv til et lavutslippssamfunn. Et godt eksempel er de grønne investeringene ENOVA har bidratt med på Karmøy, hvor Hydro nå utvikler verdens reneste aluminiumsproduksjon, avslutter Høyre-politikeren.

Få også med deg disse sidene: