Eldre skal få hjelp til å mestre eget liv

Benthoie-eldre-web
Eldreomsorg: Statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen har startet arbeidet med reformen "Leve hele livet". Foto: illustrasjon/gettyimages
Det å bli gammel er ikke enkelt når du møter store forskjeller i kvalitet på hjelp og tjenester. "Leve hele livet" har som mål at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre eget liv.

Det er for store forskjeller i kvaliteten på tjenestene til eldre. Nå starter arbeidet med en reform der målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre eget liv.


Leve hele livet

Fredag presenterte statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen starten på arbeidet med reformen som skal hete "Leve hele livet". Den kommer til å omhandle de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

- Vi har gjort mye for å forbedre tjenestene til eldre. Likevel svikter det for ofte med det aller viktigste i eldreomsorgen. Det gjør siste del av livet tyngre å mestre for mange eldre og deres pårørende. Det er dette som er bakgrunnen for at vi nå starter arbeidet med en reform for eldre, sier statsminister Erna Solberg.

Fokus på mestring

Målet med reformen er å sørge for at eldre får dekket sine grunnleggende behov og opplever å mestre siste del av livet – uansett hvor de bor. Andre viktige mål med reformen er at pårørende skal slippe å slite seg ut og at ansatte skal kunne bruke kompetansen sin.

- Jeg har besøkt mange kommuner for å lære. Mange steder er tjenestene gode og eldre og pårørende fornøyde. Men for mange steder opplever eldre og pårørende at siste del av livet blir tungt og utrygt på grunn av mangelfulle tjenester. Vi må finne ut hvilke verktøy som gir de beste tjenestene, og sørge for at de blir tatt i bruk alle steder, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ønsker innspill

Mange regjeringer har forsøkt å skape tjenester av like høy kvalitet til eldre over hele landet, men uten å lykkes helt.

- Det er på tide å tenke nytt. Vi greier ikke å viske ut forskjellene i tjenestene til eldre på et skrivebord i et departement. Vi må snakke med dem som har skoene på. Det er der de gode løsningene finnes også, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen kommer til å arrangere dialogmøter ulike steder i landet i løpet av våren og høsten. Eldre og pårørende, ansatte og ledere i kommunene, fagfolk og forskere vil bli invitert. Målet er å få innspill om hva som er de beste løsningene, og hvordan de kan gjennomføres nasjonalt.

Regjeringen tar sikte på å legge frem reformen i form av en stortingsmelding neste vår og innføre den fra 2019.


Les gjerne: Bedre kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen

Les gjerne: Slik vil Høyre gjøre eldreomsorgen bedre

Les mer om vår helsepolitikk her

Les mer om pleie og omsorg her