Flere studentboliger enn noen gang

stortingsrepresentant
Kristin Vinje er godt fornøyd med historisk satsing på studentboliger. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Regjeringen sikrer penger til bygging av 2500 nye studentboliger.

I dag ble årets tildeling av studentboliger klar. Sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre tildeler regjeringen midler til bygging av 2500 nye studentboliger.

Boliger for studenter

Vi vet at tilgang på et godt og rimelig sted å bo er viktig for studentene. Det sikrer vi gjennom en massiv utbygging. Disse 2500 studentboligene skal bygges over hele landet.

- I et presset leiemarked med høye priser og kamp om utleieboligene er studentboliger et viktig tiltak. Tilgang på en god og rimelig bolig skal ikke være et hinder for å studere, sier utdanningspolitisk talsperson Kristin Vinje.

Regjeringen har programfestet at den vil bygge ut flere studentboliger. I løpet av denne perioden har derfor regjeringen, sammen med KrF og Venstre mer enn doblet antallet studentboliger som tildeles.

- Kunnskap er et viktig satsningsområde for Høyre. Regjeringen viser handlekraft og evne til å prioritere ved å tildele et høyt antall studentboliger. Det har vi gjort i hvert eneste av våre budsjetter fordi studentene representerer fremtiden, sier Kristin Vinje.

En bedret studentøkonomi

Gjennom denne regjeringsperioden har studentboliger vært en av flere satsninger innenfor høyere utdanning og forskning. Aldri før har studentene opplevd en slik oppgang i deres økonomi. Sammen med flere studentboliger har regjeringen justert studiestøtten over pris- og lønnsvekst og startet opptrappingen mot 11 måneder studiestøtte.

- Jeg er glad for at studentene med Høyre i regjering får mer å rutte med og på den måten kan bruke mer tid på studiene, avslutter Kristin Vinje. 

Tilsagn om tilskudd til antall hybelenheter

Her kan du lese mer om vår skolepolitikk

Her kan du lese mer om høyere utdanning

Også i fjor satset vi stort på studentboliger, det kan du lese mer om her


Kunnskapspartiet Høyre

Høyre gikk til valg på mer kunnskap, forskning og høyere utdanning. Det gjenspeiles også i budsjetter og satsningsområder ellers. Vi har lagt frem en langtidsplan for høyere utdanning og forskning, en stortingsmelding om struktur i høyere utdanning og nå senest en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning som skal behandles i Stortinget i løpet av våren.

Vil du lese mer om Høyres kunnskapspolitikk, ta gjerne en titt her: