Hjernehelse får egen nasjonal strategi

Erna og Bent helse
Statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie og regjeringen skal lage en "Hjernehelsestrategi" ned fokus på forskning og behandling av demens, ALS og MS. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet
Hjernesykdommer rammer én av tre mennesker i løpet av livet. Regjeringen lager nå en egen strategi for hjernehelse for å utvikle bedre tjenester for de som rammes av hjernesykdommer.

Statsminister Erna Solberg annonserte nyheten på tirsdagens toppmøte om hjernesykdommene ALS, MS og demens.

– Regjeringen vil gi et bedre tilbud til pasienter med nevrologisk sykdom. Derfor lager vi en nasjonal strategi for hjernehelse. Vi er svært opptatt av mer forskning slik at vi bedre kan forhindre disse sykdommene og behandle pasientene best mulig, sier statsminister Erna Solberg.


Flere får tilgang til utprøvende behandling

De regionale helseforetakene setter nå i gang en viktig studie om effekten av stamcellebehandling ved MS. Mange pasienter har etterspurt dette.

– Det er gledelig at regjeringens politikk for å gi flere pasienter tilgang til utprøvende behandling virker, sier Erna Solberg.


Samlet gjennomgang av hjernesykdommer

Innspillene på toppmøte med forskere, klinikere og pasienter blir nyttig og verdifullt i arbeidet med hjernehelsestrategien.

– For første gang får vi en samlet gjennomgang av hjernesykdommer i Norge. Mange pasienter kan leve gode liv med en diagnose eller tilstand, dersom de får godt koordinerte tjenester, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.


Krav til gode tjenester

Helse- og omsorgsdepartementet ba i fjor Helsedirektoratet utarbeide en statusrapport om hjernehelse. De hadde en bred prosess med fagmiljøer og brukere, blant annet med Hjernerådet. Sykdom og skade i hjernen kan påvirke både psykisk og fysisk helse.

Helsedirektoratets rapport peker på store variasjoner i tilbudet til pasientene. Personer med hjernesykdommer kan ha behov for både øyeblikkelig hjelp og langvarig oppfølging. Behandling og oppfølging stiller krav til gode tjenester både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

– For å møte pasientenes behov er det nødvendig med tiltak på mange samfunnsområder, som helsetjenester, skole og arbeidsliv. Tjenestene blir best om de tar utgangspunkt i pasientens egne mål for et godt liv, sier Bent Høie.
Dette er hjernehelse:

  • Etter det internasjonale hjerneåret i 2015 er begrepet hjernehelse etablert i Norge og internasjonalt.
  • Er et uttrykk for helsetilstanden knyttet til funksjoner, sykdommer, skader og tilstander i hjernen og øvrige deler av nervesystemet.
  • Hjernehelse angår også andre sektorer enn helse- og omsorgstjenester.

Les gjerne: Satser mer på god hjernehelse

Les gjerne mer om Høyres helsepolitikk her