Vil ha jevnere skolenivå

Torbjørn Røe isaksen Foto: Tomas Moss, www.icu.no
Foto: Tomas Moss, www.icu.no
- Hvor du bor skal ikke bety noe for hvor mye du lærer.

Det sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han viser til en ny undersøkelse fra SSB viser at det er store forskjeller når det gjelder hvor mye den enkelte skole bidrar til det elevene lærer. 

– Hvilken kommune du bor i og hvilken skole du går på, har mye å si for hvor mye du lærer på skolen. Slik bør det ikke være, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det som måles i rapporten er skolenes resultater på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn og karakterer på eksamen for 10. trinn, kontrollert for elevenes familiebakgrunn. Rapporten bidrar til å nyansere forskjellene i skole-Norge, og tar hensyn til at elever har ulik bakgrunn når de begynner på skolen. Undersøkelsen viser at de skolene som skårer høyt, klarer å løfte alle elever. Det gjelder uavhengig av hva slags utdanning foreldrene deres har og hvordan de har gjort det på skolen tidligere.

Likefullt er det grunn til å bekymre seg over at forskjellene mellom skoler og kommuner har økt, når det gjelder hvor mye de bidrar til det elevene lærer fra 1. til 4. klasse. De skolene som bidrar mest til elevenes læring på fra 5. til 7. klasse og på ungdomsskolen gir elevene over ett skoleår mer læring, enn de svakeste skolene.

For de yngste elevene utgjør forskjellen mellom de beste og svakeste skolene to skoleår med læring. Fordi forskerne ikke har tidligere skoleresultater å sammenligne med på 1. – 4. trinn, bør disse resultatene imidlertid tolkes noe mer forsiktig enn resultatene på 5. – 7. trinn og ungdomstrinnet.

- Denne rapporten er et bra utgangspunkt for å diskutere hvordan vi følger opp skolene. Jeg vil utfordre skoleeiere landet rundt til å diskutere hva de kan gjøre for at skolene deres skal ha en større effekt på elevenes læring, fortsetter Røe Isaksen.

Våren 2017 skal regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om norsk skole. Forskjeller i skolekvalitet og tidlig innsats blir viktige temaer i stortingsmeldingen.

– Tidlig innsats er en av regjeringens viktigste satsinger i skolen fremover. Vi kan ikke akseptere at noen skoler gir elevene over ett skoleår mindre læring enn andre. Målet må være at alle elever skal ha de samme mulighetene til å lykkes, uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de begynner på, avslutter Røe Isaksen.


Du kan lese mer om dette på kunnskapsdepartementets nettsider.

Rapporten kan du lese på SSBs nettsider her.

Les mer om Høyres skolepolitikk her.