Norsk industri skal bli grønnere, smartere og mer nyskapende

Monica Mæland
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Testsentre for ny teknologi, fortsatt kraftig satsing på forskning og innovasjon, bedre tilgang på kapital og en eksportstrategi er blant tiltakene i regjeringens nye industrimelding.

Statsminister Erna Solberg (H) og næringsminister Monica Mæland (H) la i går fram hovedpunktene i regjeringens nye industrimelding under en pressekonferanse i Herøya industripark i Porsgrunn. Sist gang det ble lagt frem tilsvarende stortingsmelding var i 1981. 

- Norge har en stolt industrihistorie. Industrien bidrar til næringsutvikling og velferd i hele landet, men næringslivet er i endring. Ambisjonen vår er at Norge fortsatt skal være en ledende teknologi- og industrinasjon. Da må vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende, sa næringsminister Monica Mæland under pressekonferansen.

Økt globalisering, en galopperende teknologiutvikling og økte krav til lave klimautslipp utfordrer industrien. Men statsministeren mener norsk industri ligger svært godt an til å takle overgangen. - Det er store muligheter for norsk industri når digitalisering og teknologiutvikling blir stadig viktigere konkurransefortrinn. Med ny teknologi og mer bruk av automatisering kan arbeidsplasser som tidligere var flagget ut, flytte tilbake til Norge, påpekte Solberg til NTB. 
Blant tiltakene i meldingen er en egen strategi for grønn konkurransekraft, som skal legges fram sammen med statsbudsjettet til høsten. I meldingen lanseres initiativet Prosess 21, der prosessindustrien og myndighetene skal jobbe sammen for å få ned utslipp i prosessindustrien. Kraftkrevende industri skal også fortsatt få C02-kompensasjon etter 2020.
Norsk industri opplever økt internasjonal konkurranse, reduserte eksportinntekter og i økende grad proteksjonisme internasjonalt. I denne sammenheng er regjeringen opptatt av å sørge for at norsk næringsliv har like gode rammebetingelser som sine konkurrenter fra andre land. 

- Vi kommer til å utarbeide en strategi for eksport og internasjonalisering for å sikre at norske bedrifter har gode og konkurransedyktige rammebetingelser, slik at de er godt rustet for å møte omstillingsutfordringer og en tøff internasjonal konkurranse, sa Mæland videre.
Kapital er sentralt tema i industrimeldingen. Tilgang til kapital er en nødvendig forutsetning for omstilling og utvikling av næringslivet. Flere små og mellomstore bedrifter opplever det som utfordrende å få investeringsvillig kapital. 

- Regjeringen vil derfor innføre en SMB-rabatt i Norge. Rabatten innebærer redusert kapitalkrav til bankenes utlån til små og mellomstore bedrifter, og vil gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å få lån, sa Mæland i forbindelse med lansering av industrimeldingen

Den raske teknologiutviklingen og sterkere global konkurranse gjør at mange bedrifter opplever et økende behov for å teste, simulere og visualisere nye prosesser og løsninger. 

- Vi vil hjelpe bedriftene med å få testet ny teknologi. Det vil hverken være mulig eller fornuftig om hver enkelt bedrift bygger hvert sitt test-senter. Derfor vil vi sammen med næringslivet, bidra til en dugnad slik at vi får på plass katapult-sentre for næringslivet.  Dersom ordningen viser seg å bli en suksess vil vi øke bevilgningene, sa Monica Mæland under pressekonferansen.