Ingen tvil - fraværsgrensen fungerer

Henrik Asheim og jente på bibliotek. Foto
Kunnskapsminister Henrik Asheim. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.
Fraværsgrensen har fungert akkurat slik den skulle. Det bekrefter endelige tall fra Utdanningsdirektoratet. Nedgangen er på 40 prosent for dager og 25 prosent for timer.

-Med disse tallene er det ikke noe tvil om at fraværet har gått ned. Jeg håper det blir ro rundt fraværsreglene i den kommende perioden, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

Stor nedgang

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet i videregående skole har gått kraftig ned. Mens en elev i videregående opplæring tidligere hadde typisk fem dager og 12 timer fravær er disse tallene nå nede på tre dager og ni timer. For elevene som er mest borte fra skolen har fraværet sunket med 30 prosent.

– Noen var bekymret for hvordan fraværsgrensen ville slå ut for de mest utsatte elevene. De endelige fraværstallene viser at fraværsgrensen også har vært bra for elever med høyt fravær. Det er jeg glad for, fortsetter kunnskapsministeren.

Fraværsgrensen er bra for alle elever

Skolelederne mener fraværsgrensen er hovedårsaken til at udokumentert fravær har sunket betydelig. Noen rektorer forteller også at utsatte elever blir fanget opp tidligere og får mer hjelp av skolen.

- Det er ekstra gledelig å se at fraværsgrensen har fungert som er verktøy for å fange opp utsatte elever. Det gjør at flere elever får den hjelpen de trenger, når de trenger den, sier kunnskapsministeren.

Mange var bekymret for om flere elever ville slutte på skolen eller ikke få vurderingsgrunnlag i fag som følge av fraværsgrensen. Ingen av disse bekymringene viser seg å stemme. Andelen som sluttet på skolen i skoleåret 2016/2017 gikk ned fra 4,0 prosent året før, til 3,8 prosent. Tallene viser også en liten nedgang i andelen elever som ikke fikk vurdering i fag.

- Det er interessant å se at færre stryker og færre slutter. Det er for tidlig å slå fast at dette bare skyldes fraværsgrensen, men det kan tyde på at det å være på skolen gir faglig uttelling for elevene, sier kunnskapsministeren.

Å stille krav er å bry seg

Det har ikke vært stille rundt innføringen av fraværsregelen. Høyre har allikevel ment at det var riktig og at disse tallene bekrefter dette.

- Å stille krav til at elevene møter opp på skolen er å bry seg. Vi gjør elevene en stor bjørnetjeneste hvis vi ikke stiller tydelige krav til oppmøte. For at elevene skal kunne lære det de skal må de være til stede der læreren er, i klasserommet, avslutter Asheim.

Sjekk nedgangen i fraværet for ditt fylke her

Median fravær i dager fordelt på fylker. 2015-16 til 2016-17.tabell

Figur 1: Median fravær i dager fordelt på fylker. 2015-16 til 2016-17.

Median fravær i timer fordelt på fylker. 2015-16 til 2016-17.tabell

Figur 2: Median fravær i timer fordelt på fylker. 2015-16 til 2016-17.

Les også dette: