Det er skapt flere jobber enn vi har mistet

Nikolai Astrup
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Norske bedriftseiere har skapt 60.000 nye arbeidsplasser, til tross for oljeprisfallet.

Nikolai Astrup i Høyre er helt tydelig på at Jonas Gahr Støre må slutte å spre myter om jobbskaping i Norge.

60.000 nye jobber

- Siden 2013 har norske gründere og bedrifter skapt 60.000 nye jobber i private bedrifter i skyggen av tidenes oljeprisfall. De fortjener støtte og skryt. Arbeiderpartiet må slutte å si at det ikke skapes arbeidsplasser i privat sektor, sier Astrup.

Til tross for oljeprisfallet er det skapt flere nye private arbeidsplasser enn vi har mistet i oljen. Det viser at regjeringens politikk virker. Det siste landets bedrifter trenger nå er Arbeiderpartiets skattepolitikk.

Nye bedrifter og flere arbeidsplasser

Norge har vært rammet av tidenes oljeprissjokk, og vi har mistet 50.000 arbeidsplasser i petroleumsrelaterte jobber fra 2013 til 2016. Da trenger vi ikke en Arbeiderparti-leder som kritiserer norske bedrifter og gründere for ikke å bidra til jobbvekst. Det er en selvfølge at det skapes flere arbeidsplasser i gode tider enn i dårlige. Når oljeprisen er 140 dollar skapes det lettere nye arbeidsplasser enn nå når oljeprisen er mer enn halvert.

Likevel ser vi altså at norske bedriftseiere har skapt 60.000 nye arbeidsplasser, til tross for oljeprisen.

Vi ser over hele landet at nye bedrifter vokser frem. Nå må vi heie frem de personene som lener seg fremover, slik statsminister Erna Solberg sa i nyttårstalen, og skaper en arbeidsplass til seg selv og noen til.

Tallene fra SSB viser dette:

  • Basert på foreløpige tall for 2016, ble det opp mot 50.000 færre sysselsatte i petroleumsrelaterte jobber fra 2013 til 2016. Halvparten av nedgangen kom i 2016.
  • Til tross for fallet i oljesektoren har samlet sysselsetting økt med over 30.000 personer i samme periode.
  • Det peker mot at det siden 2013 har vært en oppgang på 80.000 personer i sysselsettingen som ikke er knyttet til oljen.
  • Sysselsettingen i offentlig sektor har økt med i overkant av 20.000 personer i samme periode. Det tyder på at mesteparten av sysselsettingen har kommet i privat sektor.

Her kan du lese mer om hvordan Høyre vil trygge norske arbeidsplasser.