- Kjernejournal er et viktig verktøy som gir helsepersonell viktig informasjon i akutte situasjoner. Den gir også pasienten oversikt over egen helseinformasjon, noe som er svært viktig for pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Bruken av kjernejournal har flere ganger bidratt til å gi pasienter raskere og bedre behandling i akuttsituasjoner.


Les mer på helsenorge.no/kjernejournal