Høyres komitéverv de neste fire årene

Høyres stortingsrepresentanter de neste fire årene. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
- Et sterkt lag med både erfaring og fornyelse. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
I dag er det klart hvordan Høyres stortingsgruppe skal fordele oppgaver og komitéverv i de neste fire årene. – Høyres gruppe er et sterkt lag med både erfarne politikere og nye talentfulle tilskudd til norsk rikspolitikk, sier parlamentarisk leder Trond Helleland.

Det er allerede klart at Helleland fortsetter som parlamentarisk leder. I dag ble det klart at parlamentarisk nestleder Nikolai Astrup skal lede Høyres fraksjon i Stortingets finanskomité. 

- Finanskomiteen har mange store oppgaver å ta fatt på i årene som kommer. Min viktigste oppgave blir å sikre flertall for en politikk som legger til rette for at norsk økonomi får flere ben å stå på, at flere av oss kommer i jobb og at det skapes flere nye jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke som lever av statsbudsjettet, sier Nikolai Astrup.

- I arbeidet med å fordele Høyres politikere på ulike komiteer har vi lagt vekt på både fornyelse og videreføring av verdifull erfaring. Det er viktig for oss med god balanse både på kjønn og representasjon fra ulike deler av landet i komiteene, sier Helleland. 

- De viktigste oppgavene fremover for Høyres gruppe er å skape flere arbeidsplasser og kvalifisere flere for det nye arbeidslivet. Samtidig skal vi skape en god skole for barna våre, investere i nye sykehus og ruste opp forsvaret, sier Helleland. 

Høyre får også tre komitéledere i Nikolai Astrup (finanskomiteen), Tone W. Trøen (familie- og kulturkomiteen) og Helge Orten (transport- og kommunikasjonskomiteen). Olemic Thommessen fortsetter som president. 

Høyres stortingsgruppe er fordelt på komiteer på følgende måte:

Arbeids- og sosialkomiteen

Heidi Nordby Lunde, fraksjonsleder

Kristian Tonning Riise

Margret Hagerup

 

Energi- og miljøkomiteen

Tina Bru, fraksjonsleder

Stefan Heggelund

Lene Westgaard-Halle

Liv Kari Eskeland

 

Familie- og kulturkomiteen

Tone W. Trøen, fraksjonsleder

Tage Pettersen

Marianne Haukland

 

Finanskomiteen

Nikolai Astrup, fraksjonsleder

Mudassar Kapur

Elin Agdestein

Vetle Wang Soleim

Anne Kristine Linnestad

 

Helse- og omsorgskomiteen

Sveinung Stensland, fraksjonsleder

Torill Eidsheim

Marianne Synnes

Erlend Larsen

 

Justiskomiteen

Peter Christian Frølich, fraksjonsleder

Frida Melvær

Guro Angell Gimse

Kommunal- og forvaltningskomiteen

Kristin Ørmen Johnsen, fraksjonsleder

Norunn Tveten Benestad

Ove Trellevik

Mari Holm Lønseth

 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Svein Harberg, fraksjonsleder

Bente Stein Mathisen

 

Næringskomiteen

Margunn Ebbesen, fraksjonsleder

Kårstein Eidem Løvaas

Ingunn Foss

Tom-Christer Nilsen

 

Transport - og kommunikasjonskomiteen

Helge Orten, fraksjonsleder

Solveig Sundbø Abrahamsen

Nils Aage Jegstad

Jonny Finstad

 

Utdannings- og forskningskomiteen

Kent Gudmundsen, fraksjonsleder

Turid Kristensen

Mathilde Tybring-Gjedde

Aleksander Stokkebø

 

Utenriks- og forsvarskomiteen

Michael Tetzschner, fraksjonsleder

Trond Helleland

Ingjerd Schou

Hårek Elvenes

Les mer om representantene...