Høyres komitéverv de neste fire årene

Høyres stortingsrepresentanter de neste fire årene. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
- Et sterkt lag med både erfaring og fornyelse. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

I dag er det klart hvordan Høyres stortingsgruppe skal fordele oppgaver og komitéverv i de neste fire årene. – Høyres gruppe er et sterkt lag med både erfarne politikere og nye talentfulle tilskudd til norsk rikspolitikk, sier parlamentarisk leder Trond Helleland.

Obs, siden denne artikkelen ble skrevet er det gjort enkelte endringer – oversikten over hvilke representanter som sitter i hvilke komiteer finnes her 

Det er allerede klart at Helleland fortsetter som parlamentarisk leder. I dag ble det klart at parlamentarisk nestleder Nikolai Astrup skal lede Høyres fraksjon i Stortingets finanskomité. 

- Finanskomiteen har mange store oppgaver å ta fatt på i årene som kommer. Min viktigste oppgave blir å sikre flertall for en politikk som legger til rette for at norsk økonomi får flere ben å stå på, at flere av oss kommer i jobb og at det skapes flere nye jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke som lever av statsbudsjettet, sier Nikolai Astrup.

- I arbeidet med å fordele Høyres politikere på ulike komiteer har vi lagt vekt på både fornyelse og videreføring av verdifull erfaring. Det er viktig for oss med god balanse både på kjønn og representasjon fra ulike deler av landet i komiteene, sier Helleland. 

- De viktigste oppgavene fremover for Høyres gruppe er å skape flere arbeidsplasser og kvalifisere flere for det nye arbeidslivet. Samtidig skal vi skape en god skole for barna våre, investere i nye sykehus og ruste opp forsvaret, sier Helleland. 

Høyre får også tre komitéledere i Nikolai Astrup (finanskomiteen), Tone W. Trøen (familie- og kulturkomiteen) og Helge Orten (transport- og kommunikasjonskomiteen). Olemic Thommessen fortsetter som president. 

Se Høyres stortingsgruppe fordelt etter fraksjon/komité