En skole med muligheter for alle

Henrik Asheim talerstol hlm17
Henrik Asheim, Kristin Vinje og Høyre jobber for en skole med muligheter for alle. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Høyre jobber for en skole som gir barn muligheten til å skape seg den fremtiden de selv ønsker.

På Høyres landsmøter er utdanningspolitikk et tema som skaper engasjement og debatt. På helgens landsmøte har Høyre bestemt seg for hva som skal være våre viktigste satsinger i kunnskapspolitikken de neste fire årene.

Høyre ser helheten i utdanningsløpet, helt fra innholdet i barnehagen, gjennom hele skoleløpet og opp til høyere utdanning og forskning. Vi vil videreføre det gode arbeidet vi har startet, men også sette i gang nye tiltak som vil løfte norsk skole og elevene og studentene våre.

Tidlig innsats

Landsmøtet har vedtatt et ambisiøst og fremtidsrettet kapittel om skole og utdanning. Tidlig innsats i skolen blir en av våre viktigste satsinger i neste periode.

- Hver høst står forventningsfulle seksåringer i skolegården klare til å begynne på skolegangen. Da er vår oppgave å sørge for at de møter en skole som gir dem muligheten til å skape seg den fremtiden de selv ønsker. De som har behov for litt ekstra hjelp til å knekke lesekoden, skal møtes med en skole som er god på tidlig innsats. Vi vil at elever som henger etter må få tilbud om ekstra støtte og intensivopplæring, uten at det kreves sakkyndig vurdering eller omfattende saksbehandling, sier Henrik Asheim.

Høyres kunnskapspolitikk handler også om hvordan vi skal hjelpe flere elever til å fullføre videregående opplæring. Frafall i videregående skole forebygger vi i grunnskolen. Derfor vil Høyre blant annet gi elever som mangler grunnlag for karakter ved utgangen av ungdomsskolen et forberedende kurs eller få muligheten til å ta fag igjen før de begynner på videregående skole. Vi vil vurdere muligheten for raskere kontinuasjonseksamen for elever som har strøket på eksamen i videregående opplæring.

Skolepolitikken til Høyre er åpen for nye ideer. Derfor ønsker vi egne videregående skoler som satser på realfag, språk og økonomi, etter modell fra toppidrettsgymnas.

Høyre er partiet som satser på yrkesfagene. Det har vi vist at vi gjør i regjering, og programmet vi nå har vedtatt viser at det vil vi fortsette med i neste periode også , sier Henrik Asheim.

Høyre tror på studentene

Vi har høye ambisjoner for høyere utdanning og forskning. Vi vil ha høyere kvalitet og flere fagmiljøer i verdenstoppen. Vi har tro på fremtiden, og vi vil at studentene skal lykkes gjennom utdanninger preget av høy kvalitet og relevans. Et lite land som Norge må satse på å utvikle noen fagmiljøer til å bli verdensledende, men vi må også styrke kvaliteten i bredden av våre fagmiljøer. Samtidig må vi satse tungt på forskning og utvikling innen områder hvor vi har særlige fortrinn og behov.

- Kvalitet i høyere utdanning er noe av det viktigste vi kan prioritere for studentene våre. I programmet vil vi fordele mer av statstilskuddet til høyere utdanning gjennom konkurranse. Vi vil også innfase 11 måneder studiestøtte, en satsing vi allerede har startet, og som har vært etterlengtet fra studentbevegelsen. Vi vil også bygge enda flere studentboliger i neste periode, sier Kristin Vinje.

- Mens de rødgrønne bygget flere studentboliger i valgår, bygger vi studentboliger hvert år. En god studiestøtte og flere studentboliger gjør at studentene kan bruke mer tid på studiene. Vi vil også forbedre støtteordningene til studenter med barn. Høyre har tro på fremtiden og Høyre har tro på studentene, sier Kristin Vinje.

Les mer om vår skolepolitikk her