Søk Lederskolen 2018!

Høyres Lederskole kull 2016 på Kringler Gård i Nannestad
Søk på Høyres Lederskole 2018 i dag! Her ser du den fine gjengen fra Lederskolen 2016 på Kringler Gård i Nannestad. Foto: privat
Høyres Lederskole skal utvikle politiske talenter. Dyrk ditt politiske engasjement og talent nå. Søk Lederskolen i dag!

Høyres Lederskole 

Vi gleder oss til å ta imot et nytt kull til Høyres Lederskole 2018, og vi oppfordrer deg til å søke på vinterens topp-opplæring! Lederskolen har over veldig mange år, vært den fremste opplæringen som tilbys av Høyres Hovedorganisasjon. Flere av partiets fremste representanter har deltatt.
Høyres lederskole skal finne- og videreutvikle politiske talenter. Den er for deg som ønsker å ta ansvarsfulle oppgaver i partiet – som har ambisjoner for partiet og for deg selv i partiet. 
Vi starter opp med første samling allerede i slutten av januar. Både nye og mer erfarne medlemmer kan delta. Høyre får stadig nye medlemmer, og vi er overbevist om at det er veldig mange fremtidige Høyrepolitikere blant dem. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å søke.

Muligheter for alle

Vi stiller ingen krav til verv eller hvor lenge søkeren har vært med i partiet. Høyre skal være en arena for meningsutveksling og politisk debatt. Det styrker kurset og på lengre sikt hele Høyre som parti.

Sterke lærerkrefter og forelesere

Vi lover en lederskole med gode foredrag og lærerike oppgaver om politikk, organisasjonsutvikling og ledelse. I tillegg er vårt mål at deltakerne blir bedre kjent med seg selv og sine egenskaper som ledere og forbilder.
Dette er lederskolen:
Lederskolen søker deltakere fra hele landet som vil utfordre seg selv og lære mer om politikk, organisasjonskultur og ledelse. Det stilles ingen krav til politisk erfaring utover at du er medlem i Høyre, men vi har forventninger til at de som får tilbud om å delta på denne opplæringen, vil være aktiv og påta seg ansvar i partiet. Antallet deltakere som blir tatt ut vil være mellom 10-15 personer. Deltakerne samles til to samlinger som til sammen utgjør sju dager med opplæring.

Egenandelen per deltaker er kr. 3.000,- som også dekker reise i tillegg til to samlinger. Sjekk gjerne med ditt lokallag eller fylkeslag om de ønsker å dekke din egenandel.
Det forventes at søkere deltar på begge samlingene.

Viktige datoer

 Dato  Hva
 27. oktober 2017  Kvalifiseringsoppgavene offentliggjøres
 27. november 2017  Frist for å søke på lederskolen
 7. desember 2017  Frist for arbeidsgruppen å velge ut deltakerne
 19. – 21. januar 2018  Første samling av deltakerne
 15.– 18. februar 2018   Andre samling av deltakerne 

For spørsmål, ta kontakt med Seniorrådgiver i Høyres Hovedorganisasjon, Hanne Igland på e-post hanne.igland@hoyre.no

Fristen for å søke på lederskolen er 27. november 2017 kl.12.00:
Søknaden sendes til lederskolen@hoyre.no Det er ikke offentlig hvem som søker.

Søknadsoppgave:

Skriv kun én A4-side hvor du svarer på følgende spørsmål:
Hvorfor skal vi ta deg med på lederskolen 2018?
I tillegg til besvarelsen bes alle søkere legge ved CV og minst en referanse.

NB! Søknaden er ikke gyldig om dere ikke leverer som forespurt i oppgaven.

Anbefalt leseliste:

Høyres Partiprogram

Mulighetslandet

Debatten om prinsipprgrogrammet