Arbeidsledigheten går ned, og veksten er på vei opp

Arbeidsledighet er på vikende front, Norge opplever ny jobbvekst og ledighet går ytterligere ned flere steder i landet Faksimile: Dagbladet.

Norsk økonomi lysner. Pilene peker igjen riktig vei, og regjeringens løsninger på oljenedturen virker.

50.000 oljejobber har forsvunnet som følge av det kraftigste oljeprisfallet på 30 år. I fjor sommer toppet SSB-ledigheten seg på 5 prosent. Siden den gang har pilene pekt i riktig retning. I går kom tall som viste at ledigheten har falt til 4,2 prosent, et fall på nesten 20 prosent fra i fjor sommer.

Fortsetter under bildet.

Tredje laveste ledighet i Europa

Tallene vil kunne svinge litt, men trenden er likevel klar: Norsk økonomi er på bedringens vei. Målt mot andre land i Europa, er ledigheten i Norge nå 3. laveste i Europa. Mens ledigheten er på vei ned, er veksten på vei opp. Veksten de siste tre månedene er den sterkeste siden våren 2014, og nå melder bedriftene i Norges Banks regionale nettverk også om moderat vekst fremover.

Reiselivet har tre år på rad satt rekorder. I bygg- og anleggssektoren går det så det suser, og i sjømatnæringen økte eksporten med 17 milliarder kroner i fjor - til rekordhøye 91 milliarder kroner. Det viser at norsk økonomi er i ferd med å få flere bein å stå på.

Skaper flere nye jobber

En av Høyres valgkampsaker er å skape flere jobber, fortrinnsvis i privat sektor. I Stavanger er Høyre-ordfører Christine Sagen Helgø godt i gang. For to år siden satt hun seg mål om at det skulle skapes 10.000 nye jobber innen 2020. To år senere er de halvveis! Bedriftene i Rogaland melder igjen om optimisme.

Den positive utviklingen skyldes først og fremst innsats fra dyktige og engasjerte ildsjeler, men Høyre ser på det som sin oppgave å legge til rette for mer næringsvirksomhet. Nettopp derfor har vi senket skattebyrden for bedrifter og lønnsmottakere, senket terskelen inn i arbeidslivet og gitt et kjempeløft for samferdsel gjennom en ny nasjonal transportplan på nær 1 billion kroner. Ikke minst er den næringsrettede forskningsinnsatsen styrket med 25 prosent siden regjeringsskiftet.

Venstresiden øker skattene – Høyre skaper nye jobber

Alternativet til Høyres politikk for å skape flere jobber, er at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Senterpartiet styrer politikken. Du kan si mye om disse partiene, men det kan neppe kalles en allianse for verdiskaping. Arbeiderpartiet vil øke skatteregningen på norske jobber. SV og MDG sier nei til olje- og gassutvinning, nei til mineralnæringen og nei til å bygge nye veier for næringslivet. Og Senterpartiet vil skrote EØS-avtalen, en avtale som sikrer at vi kan selge fisken vår, tømmeret vårt og gassen vår til Europa. Dette er politikk for færre jobber, ikke flere.

Les også: Økt skatt gir færre jobber, ikke flere

Høyre har politikk for flere nye jobber i privat sektor!

Høyre vil at Norge skal bli verdens beste land å drive bedrift i. Vårt næringsliv skal ligge i front på forskning, være først til å ta i bruk ny teknologi og skape nye, spennende kompetansejobber. Vi går til valg på å likebehandle norske og utenlandske eiere, ved å fjerne den særnorske skatten norske eiere betaler på produksjonsmidler. Vi ønsker også å motivere til investeringer i nye bedrifter og flere jobber ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper.

Er du på lag med Erna og Høyre? Bli med, da vel! Her kan du bli medlem i Høyre og Team Erna.

Hvorfor fungerer Høyres politikk?
Her kan du lese noen saker som gir deg mer bakgrunn for hvorfor Høyres politikk for flere nye jobber fungerer: