Lindebrækkeprisen 2017 til Agora

lindebrækkeprisen
Det russiske juristnettverket Agora er tildelt Sjur Lindebrækkes pris for demokrati og menneskerettigheter for 2017.

Agora, ledet og grunnlagt av Dr. Pavel Tsjikov, er et nettverk av jurister som gjennom mer enn ti år har vært blant Russlands fremste forsvarere av menneskerettigheter.

Nettverket av advokater og juridiske eksperter har spilt en sentral rolle i å sikre retten til en rettferdig domstolsbehandling og styrke menneskerettighetenes stilling i Russland under stadig vanskeligere vilkår.

I 2016 ble Agora tvangsoppløst av en russisk domstol etter å ha nektet å la seg registrere som "utenlandsk agent". Siden det er arbeidet drevet videre regi av Agora International Human Rights uten noen formell organisasjon i Russland.

Ved tvangsoppløsningen var Agora engasjert i 300 saker i den russiske føderasjon, herunder en rekke ankesaker for Russlands forfatningsdomstol, i tillegg til nærmere 160 saker for den europeiske menneskettighetsdomstol.

Pavel Tsjikov, som mottar prisen på vegne av Agora, er mangeårig medlem av den russiske presidentens menneskerettighetsråd og mottok i 2014 den prestisjetunge Rafto-prisen.


Om prisen:
- Sjur Lindebrækkes pris for demokrati og menneskerettigheter deles årlig ut på Høyres landsmøte. Nominasjon av kandidater foretas av medlemmer av Høyres stortingsgruppe eller sentralstyre.

- Sjur Lindebrækkes pris for demokrati og menneskerettigheter deles ut etter vedtak i en uavhengig priskomité ledet av Jan Petersen. Prisen gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som i tidligere Høyreleder Sjur Lindebrækkes ånd aktivt og konsekvent fremmer grunnleggende politiske og økonomiske friheter og rettigheter, og som arbeider for å styrke demokratiske institusjoner og prosesser, i samfunn der demokrati og menneskerettigheter er undertrykket eller truet.

- Sjur Lindebrække (f. 1909 på Voss, d. 1998 i Bergen) var en av Høyres mest sentrale politikere i etterkrigstiden, og omtales blant annet av historiker Francis Sejersted som ”det moderne Høyres far.” Han var stortingsrepresentant 1945-53, Høyres 2. viseformann 1950-54 og Høyres formann 1962-70.


Tidligere vinnere:
2016: Lilian Tintori, Venezuela
2015: Center for Civil Liberties v/ Oleksandra Matviichuk, Ukraina
2014: Amira Yahyaoui, Tunisia
2013: Yoani Sanchez, Cuba
2012: Memorial v/ Svetlana Gannusjkina, Russland
2011: Julio Cesar Rivas Castillo/JAVU, Venezuela
2010: Det Maldiviske Demokratiske parti, Maldivene
2009: VMRODPMNE v/ Antonio Miloshoski, Makedonia
2008: Mart Laar, Estland
2007: Belarussian Popular Front og United Civil Party v/ Alaksej Janukevich, Hviterussland