En fisker skal bruke tid på fisk, ikke papir

stortingsrepresentant
Ingunn Foss vil at en fisker skal fokusere på fisk, ikke papirarbeid. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Ingunn Foss ønsker at en fisker får mer tid til å fiske fisk, og mindre tid til å fylle ut skjemaer.

For å gjøre fiskerinæringen enklere, og sikre vekst i norske kystdistrikter, fjerner regjeringen nå plikt til produksjonsjournal og lagerjournal.

- I praksis betyr dette at norske fiskere nå vil bruke mindre tid på papirarbeid, og mer tid til fiskeri, sier Ingunn Foss i Stortingets næringskomité.

Den 1. januar i år var fristen for norsk fiskerinæring å tilpasse seg en forskrift for landings- og sluttsedler. Den påla fiskeribedrifter å føre journal over fisk som ble satt i produksjon.

Tøft for næringen

Journalen skulle blant annet inneholde opplysninger om når produksjonen var satt i gang, art, produkttilstand, kvantum og anvendelse. Det skulle også føres opp detaljerte opplysninger om transport av fisken.

- Vi har fått mange tilbakemeldinger på dette fra aktører i fiskerinæringen langs hele norskekysten som syntes dette var for komplisert og byråkratiserende. Dette har vi tatt alvorlig, og har derfor vedtatt en forenkling som innebærer at bedriftene ikke skal trenge å journalføre så detaljert som det tidligere ble lagt opp til, sier Foss.

- For å sikre god forvaltning av fiskerinæringen på lang sikt, er det viktig med god ressurskontroll. Men dette må skje på en måte som ikke truer arbeidsplasser og mottak langs kysten. Nå mener jeg vi har funnet en løsning som ivaretar begge deler, legger hun til.

Hva betyr endringen i praksis

• Landingsforskriftens krav til journalføring skal forenkles. Det innebærer at plikten i henhold til §16 å føre produksjonsjournal og journal for lager fjernes.
• Kravene til vekter og innveiing ved landing videreføres. All fisk som landes skal fortsatt veies fortløpende, og det skal utstedes landings- og sluttsedler som før. Alt uttak av fisk som transporteres fra det enkelte mottaksanlegget skal fortsatt journalføres umiddelbart.

- Samtidig må vi forvente stadig strengere krav til dokumentasjon av fiskeuttaket i Norge i markedene vi selger fisken vår. Fiskerinæringen må derfor være forberedt på at det på sikt kan bli stilt strengere krav til dokumentasjon, avslutter Foss.


Les mer om Høyres fiskeripolitikk her.

Les mer om vår næringspolitikk her.

Sjekk hva vi har gjort for fiskeri og havbruk i regjering her.