5 grep for mindre barnefattigdom i Norge

Barnefattigdom - Arbeid og utdanning er svaret på barnefattigdom
Arbeid og utdanning er svaret på barnefattigdom, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland Foto: illustrasjon/C. F. Wesenberg
Utdanning og arbeid er svaret på barnefattigdom. Arbeiderpartiets kontantytelser låser folk inn i varig fattigdom. Høyre vil skape muligheter for alle.

Alle barn fortjener en god oppvekst, og en skole som gir muligheter for alle, uavhengig av foreldrenes økonomi. Vi opprøres av historier om barnefattigdom, blant annet slik Aftenposten nylig skrev om.

Innvandring forklarer hvorfor vi har vekst i barnefattigdom
 “Økningen i barnefattigdom i Norge er nesten entydig knyttet til innvandring. [...] For de aller fleste er lønnet arbeid den eneste veien ut av lavinntektsgruppen.” skrev Brochmann 2-utvalget i februar. Likevel forsøker venstresiden å fremstille det som om veksten i barnefattigdom skyldes regjeringens politikk.

- Høyre ønsker et samfunn med små forskjeller. Da må vi også forstå årsaken til fattigdom. Når våre fremste eksperter peker på innvandring som årsaken til hele veksten i barnefattigdommen, og arbeid som løsningen på situasjonen, er det påtakelig at venstresiden bevisst unnlater å nevne dette. Det kan tenkes å ha en sammenheng med at de samme partiene ønsker å liberalisere innvandringspolitikken og svekke arbeidslinjen, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre.

Arbeid og utdanning er svaret på barnefattigdom
Vi må ikke glemme at innvandrerne som kommer til Norge får det vesentlig bedre enn de hadde det i landene de kom fra, til tross for at manglende integrering i arbeidsmarkedet på kort sikt påvirker fattigdomsstatistikker. Aller viktigst er det at vi gir folk en varig vei ut av fattigdom. 

- Barna skal lære mer på skolen og flere skal hjelpes inn i arbeidslivet. Det er Høyres svar. Det gjør vi ved å styrke arbeidslinjen og satse på kunnskap i skolen, og integrere våre nye landsmenn, sier Helleland.

Han mener venstresidens forslag om økte kontantytelser er feil vei å gå. Problemet hadde allerede vært løst om kontantytelser var svaret. Han viser til at svært mange fattige allerede i dag er avhengig av offentlig ytelser

- Løsningen er tvert i mot å stille krav om aktivitet, arbeidsrette ytelser og kvalifisere mennesker til arbeid. Venstresiden går i motsatt retning og foreslår å fjerne aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere, svekke arbeidslinjen gjennom å øke skattene og liberalisere innvandringspolitikken. Dette vil gjøre flere avhengig av velferdsytelser - og dermed låse folk inne i fattigdom, sier Helleland.

5 målrettede grep for at færre barn skal vokse opp i fattigdom
Uavhengig av foreldrenes inntekt, ønsker vi i Høyre at barn skal få muligheter i sine liv. Derfor lanserte vi Norges første handlingsplan mot barnefattigdom. Her er fem av regjeringens viktigste grep: 

  1. Barnehageplass - Rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt og en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt fra de er tre år
  2. Fritidsaktivitet - Bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én fritidsaktivitet sammen med vennene sine.
  3. Ferie - Styrket tilskuddsordningene for ferieopplevelser for barn fra familier med dårlig råd. Dette er en historisk satsing som gjør at rekordmange barn og unge får delta i fritidsaktiviteter og på ferier.
  4. Stipend - Økt stipendandelen for elever fra lavinntektsfamilier.
  5. Bostøtte - Modernisert bostøtten, slik at den tildeles etter oppdaterte inntektsopplysninger. De som opplever et plutselig inntektsbortfall, vil nå få enklere og raskere støtte. Det betyr at 1 500 vanskeligstilte barnefamilier får høyere bostøtte.

Ønsker du å bidra til å forsterke arbeidet mot barnefattigdom? Du kan bli med i arbeidet med å sikre fire nye år med Erna Solberg som statsminister. Her kan du melde deg på Team Erna i dag

Her kan du lese mer om Høyres politikk for hvordan vi skaper muligheter for alle

Noen nyttige lenker til andre artikler: