Minoritetsgutter må høres og sees

Kristin Ørmen Johnsen. Portrett
Jenter er ofte flinkere enn gutter til å uttrykke følelser og bruke ord. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Det har i det siste vært mye oppmerksomhet rundt minoritetsjenter og deres ulike opplevelser av sosial kontroll. Det skal det også være, men vi må ikke glemme at dette også  gjelder mange gutter.
Jenter er ofte flinkere enn gutter til å uttrykke følelser og bruke ord. I boken Skamløs kommer det tydelig frem hvordan jenter opplever sosial kontroll. Guttene må oppmuntres til å komme på banen. 

«Retten til å bestemme over eget liv» er Regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Her er tiltak som styrking av opplæring i godt foreldreskap, hvor kommuner kan søke tilskudd. Det er også det er tiltak for å øke kunnskap om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, og innføring av mentorordninger i samarbeid med frivillige. Dette vil være til stor nytte for de som trenger hjelp til å skaffe seg en egen tilværelse eller bryte ut av familien.  

Rett til selv å velge utdanning og partner skal være en selvfølge. Gutter trenger like mye støtte til egne valg som jenter. Det er viktig at skole og helsepersonell ser guttene like mye som jenter og fanger opp problemene så tidlig som mulig. En gutt som er utilpass på skolen kan skjule problemer på hjemmebane. Det er normalt å stille spørsmål og være kritisk til bestående regler som ung. Mange foreldre søker råd hos religiøse ledere om barnas valg. Religiøse ledere må forstå det norske samfunn og støtte unge i deres valg. 

Tenåringsopprør som fører til at unge gutter mot sin vilje sendes til foreldrenes opprinnelsesland for å få «en riktig oppdragelse» strider i mot barneloven, men også mot grunnleggende rettigheter.