Visste du at Norge er verdens grønneste bilnasjon?

Annenhver nybil er grnn  artikkelbilde3
- Annenhver nye bil i Norge er allerede lav- eller nullutslippsbiler, sier Nikolai Astrup i Høyre.

En tredjedel av CO2-utslippet fra en gjennomsnittlig nybil i Norge er redusert siden 2013.

- Annenhver nye bil i Norge er allerede lav- eller nullutslippsbiler. I tråd med at vi nå får mange nye elbiler på markedet med lavere pris, lengre rekkevidde og mye bedre konkurranseevne mot fossilbiler, vil utslippstallene bare gå nedover. Når familier sitter rundt kjøkkenbordet og diskuterer hva slags bil de skal kjøpe, skal valget være enkelt: de skal velge grønt!, sier Nikolai Astrup, transportpolitisk talsperson i Høyre og leder av Stortingets transportkomité, som selv eier en el-bil.

Forrige uke kom nye utslippstall for norske nybiler fra Opplysningsrådet fra Veitrafikken (OFV). Disse viser at en gjennomsnittlig norsk nybil slipper ut 84 gram CO2 per kilometer i januar 2017. Til sammenligning var tallet 123 gram CO2 i 2013. Det er en reduksjon på 31,7 prosent.

- Dette gjør Norge til verdens grønneste bilnasjon, og viser at regjeringens bilpolitikk virker. Utslippene fra nybiler er redusert med en tredjedel siden 2013. Det må kunne kalles et grønt skifte, sier Astrup.

Han mener endringene skyldes en villet politikk, og viser til elbil-politikken og endringene i avgiftene for diesel- og bensinbiler.

- Den viktigste driveren for den raske reduksjonen i utslipp fra nybiler er den hurtige innfasingen av elbiler, ladbare hybrider og andre hybrider. Det skyldes at Venstre, KrF, FrP og H har sikret at det lønner seg å velge grønt, når man skal kjøpe ny bil, sier Astrup, som hevder politikken vil gi store utslippsreduksjoner.

Han viser til en ny rapport fra Miljødirektoratet, som dokumenterer at elbilpolitikken vil gi minst 2,3 millioner tonn kutt i CO2-utslippene i 2030. Dette er i følge direktoratet et forsiktig anslag.

Norge er verdens grønneste bilnasjon
EUs utslippsmål for nye personbiler er gjennomsnittlig utslipp på 95 gram CO2 per kilometer innen 2021. Norge overoppfyller EUs utslippsmål fem år før tiden, og har allerede nå et utslipp i samsvar med Norges eget mål om 85 gram CO2 per kilometer i 2020.

- Dette er gode nyheter, og et viktig skritt på veien mot målet om en utslippsfri bilpark, sier Astrup, som viser til Høyres nye partiprogram.

Annenhver nybil er lav- eller nullutslippsbil
Der har Høyre som mål om et transportsystem uten utslipp. Også i Energimeldingen, som ble vedtatt i Stortinget i vår, var Høyre, FrP, V og KrF enige om at regjeringen må sette måltall for hvor mange lav- og nullutslippsbiler vi trenger på norske veier i 2025 for å nå norske utslippsforpliktelser.

Astrup mener vi ikke må miste av synet at utviklingen er særnorsk. Han viser til at elbilsalget i Norge er helt unikt i en global sammenheng.  

- I Norge står elbiler og hybrider for omtrent en tredjedel av salget. Til sammenligning er tallet i land som Sverige, Danmark og Storbritannia rundt 2 prosent. Jeg forstår at folk er utålmodige for å få til utslippskutt, det er Høyre også, men det vil ta tid å erstatte en hel bilpark. Det positive er at det ikke finnes et land i verden hvor utviklingen går raskere enn i Norge. Vi har verdens grønneste bilpolitikk, avslutter Astrup.
 

Fakta om bilpolitikken

  • Det gjennomsnittlige utslippet fra nybilparken i januar 2017 var 84 gram CO2 per kilometer
  • De norske utslippene er redusert med 31,3% siden 2013, hvor utslippet var 123 gram
  • EU har som mål at alle nye biler skal slippe ut 85 gram CO2 per kjørte kilometer i 2021
  • Prosentandelen elektrifiserte biler, altså summen av rene elbiler, ladbare hybrider, hybrider og hydrogenbiler, er over 50%

Her finner du mer om Høyres politikk om bil og samferdsel.