Vil redde tropisk regnskog

Regjeringen tenker nytt og starter nå et fond i samarbeid med privat næringsliv for å sammen redde regnskog. Dette er svært effektiv klimapolitikk, og kan gi opptil 30% av klimaløsningen verden trenger de neste 15 årene.
Norge lanserer nytt fond for å redde tropisk regnskog.

Regjeringen lanserer et nytt internasjonalt fond under toppmøtet til Verdens Økonomiske Forum i Davos. Fondet skal utløse kommersielle investeringer i avskogingsfritt landbruk i tropiske land, og bidra til å redde verdifull skog og torvmyr.

Fondet skal nå en størrelse på 400 millioner dollar og forventes å utløse 1,6 milliarder dollar - om lag 14 milliarder kroner - i investeringen innen 2020.

- Skal øke verdens matproduksjon

Lanseringen skjer i samarbeid med tropiske skogland, den nederlandske organisasjonen "Bærekraftig handelsinitiativ" (IDH) og FNs miljøprogram. Fondet har også støtte fra internasjonale produsenter av forbruksvare, og en rekke frivillige organisasjoner.

Målet med fondet er å bidra til at landbruksråvarer produseres mer effektivt på området som allerede er avskoget, i stedet for at meg skog hugges for å øke produksjonen. Konkret vil fondet redde mer enn fem millioner hektar skog og torvmyr fra ødeleggelse gjennom ulike prosjekter innen 2020. Dette tilsvarer et område på størrelse med Hedmark og Oppland til sammen.

- Jorden fremtid avhenger av vår felles vilje og evne til å beskytte og restaurere tropiske skoger og torvmyrer. Samtidig må vi øke verdens matproduksjon for å møte den voksende, globale etterspørselen, sier statsminister Erna Solberg og fortsetter:

- Gjennom opprettelsen av dette fondet vil vi samarbeide med regjeringer i tropiske skogland, med næringslivet og sivilsamfunnet, for å nå FNs bærekraftsmål og klimamålene i Paris-avtalen.

I samarbeid med næringslivet

Store aktører innenfor den internasjonale forbruksvare-industrien, slik som Nestlé, Mars, Unilever, Marks & Spencer og Metro, har uttrykt støtte til det nye fondet. Unilever har allerede lovet å bidra med 25 millioner dollar over en fem års periode:

- Fondet går til kjernen av bærekraftsmålene og klimautfordringen. Dette partnerskapet mellom offentlige og private interesser er uten sidestykke. Det vil utnytte forbruksvareindustriens forpliktelser til å nå felles mål om å stanse avskoging og forbedre levevilkårene for bønder i vår forsyningskjede, sier administrerende direktør i Unilever Paul Polman.

Norske myndigheter vil bidra med opp til 800 millioner kroner, forutsatt at andre bidragsytere stiller opp som forventet.