Derfor endrer vi handlingsregelen

handlingsregelen
Svein Flåtten og Høyre ønsker å redusere handlingsregelen fra fire til tre prosent for å sikre fremtidige generasjoner. Foto: illustrasjonsfoto
Høyre vil bruke oljepenger til beste for fremtidige generasjoner. Derfor senker vi handlingsregelen fra fire til tre prosent.

Oljepengebruken må over tid være i tråd med den langsiktige avkastningen fra oljefondet. Derfor har Regjeringen hvert år brukte mindre enn tre prosent av oljefondets verdi, tilsvarende den avkastningen vi kan forvente fra fondet. 

I går foreslo regjeringen å redusere handlingsregelen fra fire til tre prosent. Dette er i tråd med faglige anbefalinger fra blant annet Thøgersen-utvalget og Norges Bank.

- Dette gjør vi for å sikre at oljefondet kommer fremtidige generasjoner til gode, sier Svein Flåtten, finanspolitisk talsmann i Høyre.

Bred enighet om bruk av oljepenger

Oljefondet kommer til å være en viktig inntektskilde for Norge også i årene som kommer. I 2017 bruker Norge 225 milliarder, under 3 prosent av oljeformuen – som har vokst mye de senere årene. Nå er den på 7513 milliarder kroner, mot 4700 ved regjeringsskiftet.

- Det har vært bred enighet om å bruke mer oljepenger for å stimulere norsk økonomi. Dette skyldes at vi har vært gjennom en krevende lav-konjunktur, som sentralbanksjefen i går mente hadde gått bedre enn han fryktet. AP gjorde det samme under finanskrisen, og de har lagt seg på om lag den samme oljepengebruk, sier Flåtten.

Han mener Arbeiderpartiets kritikk av Regjeringens oljepengebruk dermed bli veldig hul. I 2017 foreslo Høyre og FrP å bruke 225 milliarder kroner, mens AP foreslo å bruke 221 milliarder – en differanse på knappe 1,77 %. For begge partier utgjør dette akkurat 3 prosent av oljefondets verdi.

- AP fremstiller det som det er et hav av forskjell, mens det i realiteten er snakk om noen få dråper. Ap vil ikke bruke mindre penger, tvert imot - de vil bare bruke mer av skattebetalernes penger, ettersom de nå foreslår å øke skattene for vanlig folk og norskeide bedrifter med 15 milliarder kroner, sier Flåtten.

Bruker pengene for å styrke norsk økonomi

Vel så viktig som hvor mye penger vi bruker, er hva pengene brukes til. Lavere oljepris gjør det enda viktigere at vi lykkes med å bruke inntektene på en måte som styrker vekstevnen i næringslivet.

- Derfor bruker regjeringen om lag dobbelt så mye av handlingsrommet på å styrke konkurranseevnen til norsk økonomi, gjennom investeringer i infrastruktur, kunnskap og vekstfremmende skattelettelser. Dette er i tråd med hva en samlet finanskomité i 2001 mente oljepengene skulle brukes på, påpeker Flåtten.

Ansvarlig oljepengebruk

I årene som kommer kan vi ikke vente at fondet vil vokse like raskt som det har gjort til nå. Årsaken er lavere inntekter fra norsk sokkel. Vi kan derfor ikke fortsette å øke bruken av olje- og fondsinntekter i samme takt som etter 2001. 

Høyre er derfor opptatt av å gjennomføre nødvendige reformer, som gjør at vi bruker skattebetalernes penger mer fornuftig. Eksempler er Nye Veier, jernbanereform, kommunereform, politireform og avbyråkratiseringsreformen.

- Dette er reformer som venstresiden har kjempet i mot. I mangelen på viljen til å prioritere tøffere i egne budsjetter, så vil de be velgerne prioritere i sine – og foreslår å øke skattene med minst 15 milliarder kroner. Det støtter ikke Høyre, avslutter Flåtten. 

Her kan du se pressekonferanse om endring av handlingsregelen:

Se også disse sakene: