Pasientenes helsetjeneste styrkes

Helse- og omsorgsminister Bent Høie på Kongsberg sykehus
Helseminister Bent Høie har levert styringsmålene til sykehusene for 2017 Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Vårt mål er å skape pasientenes helsetjeneste. En helsetjeneste med pasienten som likeverdig partner, der pasienten er med på beslutningene om seg selv. Vi må spørre pasienten: "Hva er viktig for deg?"

Tirsdag 10. januar holdt helseminister Bent Høie den årlige sykehustalen. Helseministeren ga sykehusene tre styringsmål å arbeide mot i 2017.
 
Helse-Norge skal redusere unødvendig ventetid og variasjon. De må prioritere psykisk helsevern og rusbehandling, og de må bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Dette er nødvendig for å skape pasientenes helsevesen!

Historisk lave ventetider
I fjor var det 80 000 færre som venter på helsehjelp enn i 2013. Og for første gang er den gjennomsnittlig ventetiden under 65 dager. Høie er takknemlig ovenfor alle de som har bidratt til at ventetidene er på det laveste siden man begynte å måle i 2002.

Dette er tall og trender til å glede seg over! Denne positive utviklingen i ventetidene skyldes først og fremst en fantastisk innsats fra alle de som jobber i helsevesenet. Det skyldes også gode sykehusbudsjetter, innføring av fritt behandlingsvalg, at sykehusene får mer betalt når de behandler flere pasienter og at vi kjøper mer kapasitet hos private for å fjerne flaskehalser. Jeg er overbevist om at tydelig krav til resultater og styrkede pasientrettigheter er viktig. Men ventetiden skal bli kortere i 2017.

- Jeg forventer at alle helseregioner skal redusere ventetidene sine sammenliknet med 2016, både ventetiden til sykehus og ventetiden i sykehus. Det nye målet er at ventetidene til sykehus skal være under 60 dager i gjennomsnitt! Sykehusene skal ha noe å strekke seg etter – også i 2017, sa Høie. 

Prioritere psykisk helsevern og rusbehandling
- Regjeringen har hatt oppmerksomheten på rus og psykisk helse fra dag én.  Vi gjør ikke det fordi de roper høyest, men fordi de trenger det mest, sier Høie. 

Også neste år skal sykehusene prioritere å styrke tilbudet for rusavhengige og dem som sliter med psykiske lidelser! 
 
- Jeg legger den gylne regel til grunn: Det skal være høyere vekst i helseregionene for rus og psykisk helse enn somatikk. Helseregionene er i rute for tverrfaglig rusbehandling, men for psykisk helse forventer jeg enda mer. Vårt aller viktigste mål er at mennesker mestrer og lever det livet de selv ønsker, sa helseministeren. 

Av andre saker, nevnte helseministeren at flere avtalespesialister skal få ned ventetidene ytterligere. Han ber helseregionene om å inngå flere driftsavtaler slik at antall årsverk er vesentlig høyere neste år. 

Lære av hverandre
For å unngå stor variasjon mellom sykehusene, krever Høie at sykehusene blir flinkere til å lære av hverandre. 

- Ledere på alle nivåer i sykehusene har ansvar for å finne ut hvorfor det er store variasjoner i effektivitet og forbruk. De må frembringe slik kunnskap gjennom forskning og analyser, sa Høie. 
 
Han mener også at for mange sykehus kunne spart penger ved å unngå unødvendig dyre legemidler. 

 - Jeg vil be sykehuslederne ta større ansvar for at rimelige legemidler erstatter dyrere, når medisinene ellers er faglig likeverdig, sa helseministeren.

Regjeringen leverer
De siste tre årene har regjeringen levert en helhetlig nytenkning for store deler av helsetjenesten: 

 • innført fritt behandlingsvalg på flere områder
 • pakkeforløp for kreft er en suksess
 • alvorlig syke pasienter har fått rett til kontaktlege
 • vi satser på forskning og innovasjon gjennom HelseOmsorg21-strategien
 • nasjonal helse- og sykehusplan er vedtatt i Stortinget 
 • meldingen om primærhelsetjenesten følges opp
 • opptrappingsplan for rusfeltet er i rute
 • en ny folkehelsemelding sidestiller psykisk og fysisk helse
 • legemiddelmeldingen skal sikre riktig bruk og rask tilgang 
 • prioriteringsmeldingen har definert ansvar og roller
 • opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering følges opp
 • 3 meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet tar pulsen på helse-Norge fra år til år

Her kan du lese mer om Høyres helsepolitikk.

Her kan du lese hele sykehustalen