- Politikk skal utgjøre en forskjell i folks liv

Erna Solberg og Bjarne Brøndbo
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

- Norge skal være verdens beste land for barn og unge å vokse opp i.

 

Over 400 engasjerte høyrefolk er i helgen samlet på Gardermoen på årets store nasjonale kampanjesamling. Et av Høyres nyeste medlemmer, Bjarne Brøndbo, åpnet samlingen med sang og refleksjoner.

- Høyre er det eneste partiet som kan ta kampen og ta de upopulære avgjørelsene som må tas for å verne om velferdsstaten vår, sa Bjarne Brøndbo fra scenen. 

Regjeringen har snart sittet fire år og vi er på full fart inn i en ny valgkamp som skal sikre Høyre fire nye år med Erna Solberg som statsminister. 

- Vi har grunn til å være stolte av det vi har gjort for å styrke det sosiale sikkerhetsnettet og for at alle skal ha like muligheter i livet. Det aller viktigste for meg er at politikken vi gjennomfører utgjør en forskjell i folks liv, sa statsministeren. 

Se Brøndbo synge og statsministeren tale her

Godt sikkerhetsnett 

De fleste i Norge har gode muligheter. Mulighet til gratis utdanning, god helse- og omsorgstjeneste, et godt utbygget sikkerhetsnett og mange deltar i arbeidslivet.

Dessverre er det likevel noen som faller utenfor. 

- Derfor har det vært viktig for Høyre i regjering å sørge for at skolen gir alle et godt utgangspunkt i livet, å styrke det sosiale sikkerhetsnettet og løfte dem som trenger det mest, sa statsministeren.

Et samfunn med muligheter for alle

Høyre vil skape et samfunn med muligheter for alle. I en valgkamp vil det alltid være tendenser til at de politiske partiene overbyr hverandre i antall kroner, millioner og milliarder. 

- Å skape et samfunn med muligheter for alle handler om mer enn penger. Det handler om hvordan pengene brukes. Det handler om å ha mot og vilje til å gjøre ting på en litt annen måte. Det handler om å sette menneskene foran systemene. Det handler om å ha politiske løsninger som virker. Høyre prioriterer menneskene, sa statsministeren

Fire nye år

Norge trenger et fremoverlent parti, med politikk tilpasset en stadig hurtigere utvikling. 

- De neste fire årene trenger Norge en aktiv politikk for å styrke det sosiale sikkerhetsnettet, en politikk som gir flere en jobb å gå til og en politikk som skaper muligheter for alle. Jeg er sulten på fire nye år. Det er jeg helt sikker på at dere er også, avsluttet statsministeren.