Mer synlig politi

politi
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Politiet skal være mindre på kontoret og mer ute i gatene.

Når en alvorlig hendelse skjer er det viktig at politiet er raskt på plass. Det viktigste blir ikke avstanden til nærmeste kontor, men til nærmeste ledige patrulje.

Som situasjonen er i dag binder vi for mange politiressurser på å holde døren på kontoret åpen. Høyre vil at politiet skal jobbe ute i distriktet, og være ute blant folk. Gjennom nærpolitireformen skjer det nå en historisk endring i norsk politi som skal gi oss bedre polititjenester.


Per dags dato har for mange kontorer bemanning bare deler av uken, og 70 av landets lensmannskontor har åpent fra 0 til 3 dager per uke. Høyre mener dette ikke gir et nært og tilgjengelig politi. 

Politiet må ut i gatene
Vi går nå fra 340 til 221 lensmannskontorer. Vårt mål er å flytte polititjenestemenn- og kvinner ut av kontorene, sånn at de kan bruke tiden ute i gatene nær deg.

Regjeringen gir i tillegg 300 millioner kroner i frie midler til distriktene, og alle studenter som går ut av Politihøgskolen i 2017 skal få jobb. 

Nye politibiler gjør jobben enklere
Politidistriktene skaffer seg nå nye politibiler som skal være utstyrt for at mye av etterforskningen kan gjøres på åstedet i stedet for på kontoret. Dette vil gi politiet mer tid til å levere gode tjenester til innbyggerne. 

Den 13. januar 2017 la politidirektøren frem ny struktur for lensmannskontorene.